Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

EBA deler ut prisen «Årets team»

På Entreprenørdagen torsdag 23. mai skal Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) igjen dele ut pris til «Årets team» blant medlemsbedriftene.

(Klikk for større versjon)

– Formålet med prisen er å synliggjøre det gode arbeidet som hver dag utføres i EBAs medlemsbedrifter. Både av de som daglig jobber ute på bygge- og anleggsplassene og de som jobber med stabsfunksjoner i bedriftene, sier adm. dir. Kari Sandberg i EBA.

Dette er tredje gang EBA skal dele ut prisen på Entreprenørdagen.

Bedriften som foreslås for denne prisen må være medlem i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

– Alle kan sende inn forslag, og prisen kan omfatte arbeidsteam i både prosjekt- og driftsorganisasjoner, og stabsfunksjoner i EBAs medlemsbedrifter. Prisen tildeles uavhengig av teamets størrelse og alle medarbeidere innen medlemsbedriftene kan nominere/foreslå kandidater til prisen, legger Sandberg til.

Premien er på 25.000 kroner som teamet kan bruke slik de selv mener tjener teamet best.

Teamet som tildeles EBAs pris for årets team må ha gjort en ekstraordinær innsats på bakgrunn av seks kriterier, opplistet under.

1. Fokus på mangfold – hvordan har teamet utnyttet mangfoldet?
2. Tydelig fokus på det å lykkes som team – foran individuelle prestasjoner

3. Bevisst og målrettet fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet på vegne av hele teamet
4. Målrettet, inkluderende og tydelig teamledelse
5. Oppnådd måloppnåelse på grunn av gode teamprestasjoner
6. Involvering og kommunikasjon
- Dersom samhandling med andre, hvordan har teamet løst det?

Alle må sende inn en PowerPoint-presentasjon, med beskrivelser og bilder av teamet, og hvordan teamet svarer ut de seks kriteriene. 

Presentasjonen kan sendes inn her

Les mer om prisen her

Tre finalister (to fra hvert team) blir invitert til Entreprenørdagen 2019, 23. mai i Oslo.

Prisen deles ut av juryens leder under festmiddagen samme kveld.

Alle innkomne forslag vil bli behandlet av en uhildet jury, bestående av representanter fra Hudson Nordic AS, Seema AS, Byggeindustrien/bygg.no og EBAs administrasjon.

Juryen består av følgende personer:
- Cecilie Klæbo, Hudson Nordic. Ekspert på team og ledelse
- Loveleen Rihel Brenna, Seema AS. Ekspert på mangfoldsledelse

- Arve Brekkhus, sjefredaktør i Byggeindustrien
- Thomas Norland, kompetansesjef i EBA