E.A. Smith AS kjøper Vestfold Jernlager

E. A. Smith AS i Trondheim gikk mandag inn på en avtale med familien Lauritzen gjennom deres eierselskap Kikut AS om kjøp av Vestfold Jernlager AS, som driver med salg av stål og metaller til bygg- og anleggsbransjen og mekanisk industri.

E. A. Smith erverver 100 prosent av aksjene i Vestfold Jernlager. Selskapet vil være et viktig ledd i E. A. Smiths videre satsing i østlandsområdet. Aksjekjøpet medfører ingen endringer i selskapets ledelse, og virksomheten vil fortsatt drives fra selskapets lokaler på Bentsrud i Holmestrand. - Vestfold Jernlager utvikler seg på en svært god måte, men med de strukturendringer som skjer i stålmarkedet, er det vår oppfatning at det i det lange løp vil være en fordel for selskapet å være en del av en større enhet. Vi tror at E.A. Smith, blant annet gjennom sitt kjøp av Vestfold Jernlager, vil være et slagkraftig landsdekkende selskap som kan ta opp kampen med de utenlandske, verkseide stålgrossistene. I tillegg har det vært vesentlig for familien Lauritzen at E. A. Smith i hovedsak vil videreføre virksomheten som den er i dag, og at de ansatte og ledelsen ser positivt på overtakelsen, sier Tor V. Lauritzen, styreformann i Kikut. Vestfold Jernlager hadde en omsetning på 266 millioner kroner i 2006. - Kvalitetsbedrift - Vestfold Jernlager er en kvalitetsbedrift som E. A. Smith vil utvikle videre innenfor Smith-gruppen. Med oppkjøpet vil Smith også på Østlandet være en fullsortiments stålgrossist og dermed ha et landsdekkende tilbud av handelsstål og armering. Tidligere har Smith etablert armeringsproduksjon på Østlandet ved Tranby og nylig overtatt stålservicesenteret Scancoil i Horten. På stål- og metallmarkedet vil Smith-gruppen med oppkjøpet styrke sin posisjon som norskkeid aktør, som fritt kjøper stål på det internasjonale markedet. Med en omsetning i 2007 på om lag 2,6 mrd kr. innenfor stål, metaller og byggevarer (Byggern), vil Smith-gruppen være en ledende tilbyder av produkter til byggemarkedet og industrien, sier konsernsjef Trond R. Reinertsen. Partene er enig om å ikke kommunisere detaljer fra kjøpsavtalen. Overtakelsen vil skje i månedsskiftet januar/februar 2007, med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Transaksjonen er for Vestfold Jernlager tilrettelagt av Glitnir Securities ASA.