E6 Ringebu-Otta til Stortinget

Regjeringen vil nå oversende stortingsproposisjonen om utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya-Sjoa, til Stortinget for endelig behandling. Utbyggingen har en foreslått kostnadsramme på 4.660 mill. kroner.

Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen meddelte fredag på en pressekonferanse på Vegmuseet at regjeringen oversender stortingsproposisjonen om utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya-Sjoa, til Stortinget for endelig behandling. Dette ble behandlet i statsråd fredag 7. desember. Statens vegvesen er klare til å starte utbyggingen på første etappe av E6-utbyggingen mellom Ringebu og Otta umiddelbart.

Stortingsproposisjonen som er godkjent av Regjeringen, omfatter følgende arbeider:

- Utbygging av E6 på den 34 kilometer lange strekningen mellom Frya og Sjoa til en tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.
- To lange tunneler: Hundorptunnelen på 4,3 kilometer og Teigkampentunnelen på 3,7 kilometer. De to tunnelene får ett løp med forsterket midtoppmerking.
- Fem planskilte kryss.

Byggestart i 2013
Statens vegvesen har delt strekningen Frya-Sjoa i to hovedentrepriser. - Entreprisen for bygging mellom Frya og Vinstra vil lyses ut i midten av desember med forbehold om Stortings godkjenning av Stortingsproposisjonen. Byggestart på denne strekningen blir i løpet av våren 2013, forteller prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.

Den andre etappen, nemlig Vinstra-Sjoa, lyses ut våren 2013 med byggestart før jul samme år. Hele strekningen mellom Frya og Sjoa skal ferdigstilles ved årsskiftet 2016/2017.

Spleiselag mellom trafikantene og Staten
Proposisjonen som i dag er oversendt Stortinget, har en foreslått kostnadsramme på 4.660 millioner kroner milliarder i 2012-verdi. 50 prosent av kostnadene knyttet til utbyggingen skal finansieres gjennom bompenger mens staten skal betale resten. Totalt vil det bli satt opp fire bomstasjoner på nye E6 mellom Frya og Sjoa, mens det vil bli satt opp to bomstasjoner på eksisterende E6.

Stortingsproposisjonen i sin helhet kan leses her