- E18 skal ikke stoppe her

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth og Hobøl-ordfører Olav P. Breivik var selskrevene gjester da prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Vegvesenet var ordstyrer under E18-åpningen ved Elvestad fredag.

Med den drøyt seks kilometer lange strekningen mellom Knapstad i Østfold og Retvet i Akershus, er nok en parsell på nye E18 i Østfold åpnet. Og samferdselsministeren garanterte at hele strekningen frem til Vinterbro skal bli ferdig, selv om han ikke kunne fortelle når.

–Skal til E6

– Men E18 skal ikke stoppe før den når E6 (ved Vinterbro, red. anm.). Jeg kan ikke si når det vil skje, for pengene er ikke bevilget i statsbudsjettet ennå. Men veien vil komme, forsikret Solvik-Olsen.

Åpningsarrangementet ble holdt på Hobølelva bru ved det nye Elvestadkrysset, og brua er per i dag Norges bredeste med sine 28,9 meter, ifølge Statens vegvesen.

Spektakulært

Vest for Elvestadkrysset går veien gjennom spektakulære fjellskjæringer, som er sprengt i en pall med en høyde på 29 meter fra topp til bunn. Ifølge prosjektleder Elin Bustnes Amundsen er skjæringene en komplisert teknisk sprengningsoperasjon.

NCC Construction har hatt hovedentreprisen på parsellen med en kontraktsverdi på 836,7 millioner kroner (2014-kroner).

Lik pris på gamleveien

Etter åpningsarrangementet ble E18-trafikken sluppet inn på den nye strekningen, som har bompengetakster på ni kroner for personbiler og 18 kroner for vogntog. Det samme vil det koste å kjøre på gamle E18 mellom Knapstad og Retvet.