E18 Festningstunnelen er ferdig oppgradert. Foto: Espen Børresen/Statens vegvesen

E18 Festningstunnelen er ferdig oppgradert

Fra og med onsdag var det slutt med nattestenging i Festningstunnelen i Oslo, og trafikken kunne gå som normalt.

I ett år har Statens vegvesen arbeidet med oppgradering av tunnelen slik at den innfrir kravene til tunnelsikkerhetsforskriften.

- Til tross for utfordringer med Covid 19-pandemien er tidsskjema fulgt. Det er hovedsakelig elektroarbeider som er utført i tunnelen, men det er også gjort annet arbeid. Kontraktsummen for prosjektet er på drøye 250 millioner kroner, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.