Dyrest å bygge nytt i Oslo og Akershus

Det koster nesten dobbelt så mye å bygge ny enebolig i Oslo som i Møre og Romsdal hvor eneboligene er billigst. I hovedstaden lå prisen på over 23 000 kroner per kvadratmeter for nye eneboliger i 2005, melder SSB.

I 2005 var kvadratmeterprisen for brukte eneboliger i gjennomsnitt 83,4 prosent av prisen for en ny enebolig. I 2004 var prisforholdet 83,8 prosent. Med en kvadratmeterpris på 23 402 kroner er Oslo det dyreste fylket å bygge en ny enebolig i. Også fylkene Akershus og Vestfold, samt kommunene Bergen og Trondheim hadde kvadratmeterpriser på over 18 000 kroner for nye eneboliger i 2005. Oslo og Bergen er dyrest når det gjelder brukte eneboliger, mens Akershus og de to øvrige storbyene, Stavanger og Trondheim, følger deretter. Billigst å bygge nytt er det i Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Nordland. I alle disse fylkene er kvadratmeterprisene på nye eneboliger lavere enn 14 000 kroner. De billigste brukte eneboligene har Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag, med kvadratmeterpriser på henholdsvis 8 221 og 8 323 kroner. Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom brukte og nye eneboliger. Gjennomgående er prisforskjellene minst i sentrale strøk, og Oslo og Hordaland er eneste fylker der brukte eneboliger har en høyere kvadratmeterpris enn nye. De minste prisforskjellene finner vi ellers i fylkene Akershus, Rogaland og Troms. Den største differansen i kvadratmeterpris finnes i Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag, der en brukt enebolig koster omkring 60 prosent av en ny. Også Hedmark, Buskerud, Telemark og Møre og Romsdal har store forskjeller i pris mellom brukte og nye eneboliger.