Dyrest å bygge i Sveits og Norge

Norge lå nesten 50 prosent over gjennomsnittet for EU-landene i kostnadene til investeringer i bygg og anlegg i 2009. Det viser en undersøkelse publisert av Eurostat.

Den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen for 2009 viser store nivåforskjeller på byggeprisene i Europa. Dyrest var det i Sveits, Norge, Danmark og Sverige. Her kostet investeringer i bygg og anlegg mellom 40- og 50 prosent mer enn gjennomsnittet for de 27 EU-medlemslandene. I sentrale EU-land som Tyskland og Frankrike ligger byggeprisene rundt 25 prosent over gjennomsnittet.

Kraftig prisfall på Island og i England
På Island, hvor byggeprisene lå på topp i Europa i 2007, har byggeprisene falt betydelig og ligger nå på nivå med gjennomsnittet i EU. Også i Storbritannia har byggeprisene gått markant ned etter finanskrisen, fra vel 40 prosent over gjennomsnittet til 5 prosent over gjennomsnittet i EU.

Lavest prisnivå i Øst-Europa
I de baltiske statene og i Polen, regionen vi importerer byggearbeidere fra, var byggeprisene om lag halvparten av hva de var i Norge i 2009. Lavest var prisnivået i de nye statene på Balkan og i Tyrkia, Romania og Bulgaria.