Dyrere Umskar-tunnel

Den nye tunnel på E12 Umskaret i nordland vil bli 30 millioner kroner dyrere enn beregnet. Oppstart kan bli ytterligere utsatt, melder NRK Nordland.

Dermed vil totaltostnadene på prosjektet bli rundt 240 millioner kroner. Statens vegvesen krever nå at veiprosjektet blir fullfinansiert før en utbygging kan starte. - Mye tyder derfor på at tunnelen ikke vil stå ferdig som planlagt i 2005, sier regionveisjef Torbjørn Naimak til NRK Nordland.