Dyrere å bygge vei

Byggekostnadene for veganlegg gikk opp 1,3 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år.

Materialkostnadene økte med 2,2 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive 1,0 og 0,6 prosent.

Kostnadene for bygging av veg i dagen steg 1,6 prosent i 3. kvartal 2014. I den samme perioden økte kostnadene for fjelltunnel og betongbru med henholdsvis 1,0 og 0,8 prosent.

Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steg kostnadene for bygging av betongbru mest, med 2,4 prosent. For bygging av fjelltunnel og veg i dagen økte kostnadene med respektive 2,3 og 2,1 prosent.

Kostnadene for drift og vedlikehold av veger steg med 1,2 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2014 og var 2,4 prosent høyere enn i 3. kvartal 2013.