Dypere tunneler under havet

Vi kjører stadig dypere under havet. I Møre og Romsdal er verdens dypeste veitunnel snart halvferdig. Eiksundtunnelen nærmer seg sitt laveste punkt, 287 meter under havets overflate.

Tunnelen skal forbinde fire øykommuner på Sunnmøre med fastlandet, og skal være ferdig høsten 2007. Den blir verdens tredje lengste undersjøiske tunnel med sine 7,8 kilometer. Så lenge det varer. 24 kilometer De undersjøiske tunnelene er i ferd med å endre geografi og samferdsel i kyst-Norge. Nye, grensesprengende prosjekter er under planlegging, ikke minst i Norge som er i føringen på bygging under havets overflate. Ved Stavanger planlegges to kjempetunneler, som begge er lengre enn verdens lengste undersjøiske tunnel, Tokyo Aqua i Japan på 9.583 meter. Ryfast (Ryfylkes fastlandsprosjekt) er kommet lengst. Den ene av to undersjøiske tunneler på Ryfastsambandet, Solbakktunnelen, blir 14 kilometer lang. Tunnelen skal gå mellom Solbakk i Strand og Hundvåg i Stavanger. Dette anlegget blir likevel lite i forhold til Rogfast-sambandet med en undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy. Den enorme tunnelen vil gi ferjefri forbindelse mellom Stavanger og Haugesund under Boknafjorden. Total tunnellengde blir 24 kilometer, inkludert avkjøringsarmen til Kvitsøy. Rogfast vil gå helt ned til 350 meter under havets overflate, og blir dermed både lengst og dypest i verden. Dersom den noen gang blir bygget. Usikre kostnader Hva Rogfast vil koste, vet foreløpig ingen bortsett fra at det ikke regnes i millioner, men i mange milliarder kroner. Det viktige er at prosjektet lar seg realisere rent teknisk. Det er planansvarlig Ingar Hals helt sikker på. Akkurat nå tilpasses planene til EUs krav. Det gjenstår mye planarbeid, og en bompengeproposisjon må vedtas i Stortinget. Tidligst kan vi komme i gang med byggingen i 2011-2012, sier Hals til NTB. Spørsmålet er om vi kan bygge nesten hva det måtte være av undersjøiske veier dersom Rogfast er gjennomførbart? Vil det da bare være et spørsmål om penger og politiske vedtak? Hals tror nok det finnes en grense, men akkurat hvor den grensen ligger er han ikke helt sikker på. Strengere krav Stadig strengere EU-krav til sikkerhet i tunneler må utbyggerne uansett forholde seg til, og disse kravene kan bli så dyre å gjennomføre at store prosjekter som Ryfast og Rogfast blir vanskelig å finansiere. Teknisk er det også grenser for hva som er mulig å gjøre. Jo dypere vi går, desto større blir vanntrykket i fjellet, sier Statens vegvesens byggeleder for Eiksundsambandet, Svein Skeide. Han sier at det finnes en smertegrense for hvilket vanntrykk som kan tåles. Om denne smertegrensen ligger på 350 meter eller kanskje på 550 meter, vil han ikke ha sagt noe om. Det lekker store mengder vann inn i alle undersjøiske tunneler, og dette vannet skal pumpes ut igjen. Det knytter det seg både energi- og ventilasjonsproblematikk til hvor dypt undersjøiske tunneler bør bygges. Norges dypeste tunneler: Hitratunnelen, Sør-Trøndelag - 264 meter Bømlafjordtunnelen, Hordaland - 262,5 meter Byfjordtunnelen, Rogaland - 223 meter Under bygging: Eiksundtunnelen, Møre og Romsdal -287 meter (ferdig 2007) Under planlegging: Langfjordtunnelen, Møre og Romsdal -335 meter Rogfasttunnelen, Boknafjoden, Rogaland -350 meter Verdens ti lengste, undersjøiske tunneler: Tokyo Aqua, Japan 9.583 meter Bømlafjordtunnelen, Norge 7.931 meter Eiksundtunnelen, Norge 7.797 meter (ferdig 2007) Oslofjordtunnelen, Norge 7.390 meter Nordkapptunnelen, Norge 6.875 meter Wester Schele, Nederland 6.650 meter Nordoyatunnilin, Island 6.100 meter Byfjordtunnelen, Norge 5.875 meter Hvallfjordargong, Island 5.770 meter Hitratunnelen, Norge 5.645 meter Under planlegging: Rogfast (Rogaland) 24.200 meter Ryfast (Rogaland) 13.500 meter Langfjordtunnelen (Møre) 8.500 meter Averøytunnelen (Møre) 5.955 meter