Dykkerdom kan koste staten milliardbeløp

Dommen i de første dykkersakene kan koste staten milliardbeløp hvis den blir stående. I september er det berammet nye saker og i alt er det over 200 dykkere som til nå har meldt sine krav.

 

Advokat Marius Reikerås sier til NTB at statens forhold til nordsjødykkerne er mer betent enn det som til nå har kommet fram. I hans advokatteam har de nærmere 50 klienter som ikke engang har fått kompensasjonen på 2,5 millioner kroner som Stortinget vedtok.

- Grunnen til forskjellsbehandlingen er at disse dykkerne ikke er norske. De har jobbet på norsk sokkel for norske selskaper, men Stortinget valgte likevel å holde dem utenfor kompensasjonsordningen, sier Reikerås.
Han opplyser at flere av dem er bosatt i Norge og opplever avgjørelsen som en ren diskriminering.

Dommene
De tre første dommene som ble avsagt fredag fastslo en erstatning på 6,5 millioner kroner for den ene, 5,9 millioner kroner for den andre og 3,1 millioner kroner for den tredje dykkeren. Med forsinkelsesrenter ga det en utbetaling på rundt 11,4 millioner for den ene, 10,9 millioner for den andre mens det i dommen ikke er regnet ut forsinkelsesrentens størrelse for tredjemann.
Reikerås representerer dykkere som er tilsluttet Nordsjødykker-Alliansen, mens de tre som fredag fikk erstatning er representert av Offshore Dykker Union som har nær tilknytning til fagforbundet Energi Industri, tidligere NOPEF.
- Det viktigste ved avgjørelsen i Oslo tingrett er at retten fastslo statens objektive ansvar, men vi akter å føre bevis for at staten også har begått brudd på menneskerettighetene, sier Reikerås.

Politisk løsning
Dommen Oslo tingrett avsa fredag avviser at Norge har krenket Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) i sin behandling av dykkerne.
- Vi aksepterer ikke denne avgjørelsen og vil å legge fram et overveldende bevismateriale for at det foreligger konvensjonsbrudd fra den norske statens side, sier Reikerås.

Han sier det er staten som har lagt føringene for hvordan dykkernes sak skal behandles i rettsvesenet.

- Ved å kreve at den enkelte skal reise sak, kan hele komplekset trekke ut i tid og mange vil dø før de kan få sin sak prøvd. Denne taktikken er en skam, sier advokaten.

Han mener norske politikere må innse at dykkersaken vil bli en økende belastning hvis det ikke blir tatt et politisk grep. Først må Stortinget sikre at alle får kompensasjonsbeløpet, deretter bør regjeringen vurdere om den skal la rettsapparatet jobbe i årevis med enkeltsaker som trolig får samme utfall som det Oslo tingrett kom til på fredag, sier Reikerås.