Duket for hard kamp om Transnova-midler

Transnova har mottatt 49 søknader på til sammen 275 millioner kroner, men i budsjettet finnes det kun 40 millioner å dele ut.

Transnova-leder Eirik Skjetne mener prosjektene de har mottatt, vil bidra til hjemlige utslippskutt og samtidig vise at Norge ligger i front internasjonalt.

- Det vil være mange gode prosjekter som ikke vil kunne få støtte, skriver Transnova i en pressemelding.

Maritim sektor er tungt representert i søknadsbunken. Transnova har i 2014 blitt bedt av Samferdselsdepartementet om å støtte LNG-infrastruktur for skip, og i denne utlysningsrunden kom det inn 10 søknader på til sammen 97 millioner kroner knyttet til LNG-infrastruktur og gassdrift av skip.

- I front internasjonalt

Videre kom det inn ytterligere 7 søknader som søker om til sammen 76 millioner kroner til andre prosjekter innenfor maritim sektor/sjøtransport.

Antallet søknader fra maritim sektor viser at næringen har et stadig økende fokus på klimaeffektive transportløsninger. Skipsfarten er et spennende og stort område som står for rundt 40 % av det innenlandske transportarbeidet (i tonnkilometer).

- Ikke bare kan prosjektene vi nå har mottatt bidra til utslippskutt i Norge, men det viser at Norge er internasjonalt i front og kan eksportere nye, klimavennlige løsninger til hele verden, sier Eirik Skjetne, leder i Transnova i en pressemelding.

Biogass, hydrogen og elbusser

Videre har det kommet inn søknader om støtte til fyllestasjoner for biogass for til sammen 25 millioner kroner. Det har også kommet inn søknader om støtte til 4 hydrogenprosjekter, inkludert hydrogenstasjoner i Bergen og Oslo, på til sammen rundt 24 millioner kroner.

Uttesting av elektriske busser er også godt representert, med to søknader på til sammen rundt 18 millioner kroner.

De totale prosjektkostnadene i søknadene som er kommet inn på Transnovas bord ligger på rundt 700 millioner kroner.

Søknadene evalueres nå av Transnova. Innen 1.februar 2015 blir det klart hvilke prosjekt som får tilskudd.