Du har 285 000 oljekroner på bok

Statens petroleumsfond har en samlet verdi på 1,28 billioner kroner. Det betyr at hver nordmann har nesten 285.000 oljekroner på bok, skriver Stavanger Aftenblad.

1 280 529 782 kroner var verdien av den norske oljeformuen per. 30. september i år. Altså 1 280 milliarder kroner. Eller 1,28 billioner kroner. Det er en pen sum, bemerker visesentralbanksjef Jarle Bergo, før han på sedvanlig nøkternt vis skynder seg å tilføye: I forhold til gjennomsnittsinntekten er det vel ikke mer enn en årslønn per. innbygger. Det har vært en god høst for oljefondet. Avkastningen i tredje kvartal var på 3,2 prosent. Fondet økte med 97 milliarder kroner på tre måneder. Mer: http://web3.aftenbladet.no/innenriks/okonomi/article238732.ece For flere nyheter om energi: www.energisk.no