Du har 285.000 oljekroner på bok

Statens petroleumsfond har en samlet verdi på 1,28 billioner kroner. Det betyr at hver nordmann har nesten 285.000 oljekroner på bok.

1.280.529.782 kroner var verdien av den norske oljeformuen per. 30. september i år. Altså 1.280 milliarder kroner. Eller 1,28 billioner kroner. Det er en pen sum, bemerker visesentralbanksjef Jarle Bergo, før han på sedvanlig nøkternt vis skynder seg å tilføye: I forhold til gjennomsnittsinntekten er det vel ikke mer enn en årslønn per. innbygger. Det har vært en god høst for oljefondet. Avkastningen i tredje kvartal var på 3,2 prosent. Fondet økte med 97 milliarder kroner på tre måneder. Doblet Det er omtrent det dobbelte av hva som har vært gjennomsnittsavkastningen i de årene fondet har vært i virksomhet. Bergo er tilfreds, men han tar ikke av. Vi er glade for dette, men vil understreke at vi må vente betydelige variasjoner i kvartalsresultater fremover i tid, sier han. Oljefondet vokser raskt som følge av stor tilførsel av nye oljeinntekter og god avkastning på investeringer i kapitalmarkedene. Kronehjelp Siden årsskiftet er fondet tilført 265 milliarder kroner. 166 milliarder kroner er oljeinntekter. 92 milliarder kroner er avkastning på investeringene i kapitalmarkedene. En svekkelse av kronekursen har økt fondets verdi med ytterligere 7 milliarder kroner. Mens avkastningen på oljefondets obligasjoner i tredje kvartal var negativ med minus 0,1 prosent, var det en vekst i aksjeporteføljen på 8,2 prosent. 3.000 selskaper En sterk oppgang for oljeaksjer og japanske aksjer bidro kraftig til fremgangen i tredje kvartal. Oljefondet er inne i mer enn 3.000 selskaper i 27 land. Rundt halvparten av aksjene er notert på børser i Europa, en tredel i USA og knapt 7 prosent i Japan. (©NTB)