Dronningbesøk på Elvebakken skole

Elvebakken videregående skole i Oslo er blitt ny. Dronning Sonja og ordfører Per Ditlev-Simonsen var til stede da skolen ble gjenåpnet torsdag.

Skolen ligger i Oslo sentrum, og det legges stor vekt på alternative undervisningsmetoder og ny teknologi. IKT er en naturlig del av skolehverdagen, og elever og lærere organiseres i selvstyrte team. Prosjektbasert, praktisk læring går hånd i hånd med teori. Da dronning Sonja besøkte skolen torsdag ettermiddag, fikk hun se et av landets mest moderne læresteder. I åpne kontorlandskap, auditorier, grupperom og arbeidssaler er mulighetene for varierte undervisningsformer ubegrenset. Det at skolen ligger i sentrum er også en stor fordel for en variert undervisning.