Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH)

Barnehageboomen som tidligere finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen fikk mye av æren for, skapte, og skaper fortsatt en boom for visse deler av byggenæringen. I disse dager tar høyskolen for barnehagelærerutdanningen i Trondheim, Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH), i bruk sitt største nybygg siden starten i 1947.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Høyskole

Kontraktsum eks mva:
90 millioner kroner

Bruttoareal: 4.300 kvm

Byggherre:
Dronning Mauds Minne Høgskole

Byggherreombud:
Prosjektutvikling Midt-Norge

Prosjekteringsledelse: Karl Knudsen

Totalentreprenør: Ruta Entreprenør

Arkitekt: Eggen Arkitekter

Rådgivere: RIBr, RIAku, RIFy: TeknoConsult l RIB, RIVVA, RIG: Multiconsult

Underentreprenører/leverandører: Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon l Rørlegger: Oras l Elektro: Best Elektro l Betong: Horneberg Bygg l Heis: Star Lift l Taktekking: Protan l Stål: DM-Stål l Tømmer: No-Bygg l Mur og fasade: Trondheim Murservice l Lås/beslag: Låsgruppen l Glass og Alu: Glassbygg l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Dører: Firesafe l Maling: Sverresborg Maler-service l Byggevarer: XL-Bygg Gunnar T. Strøm l Gulvavretting: CENI

De politiske beslutninger på slutten av 2000-tallet om at alle barn har rett til en barnehageplass, førte naturlig nok til at det måtte bygges barnehager over en lav sko over hele landet. Ikke nok med det. Disse barnehagene trengte også kompetente ansatte. Det var for lengst slutt med den tiden at mange barnehager mer eller mindre var avanserte utgaver av barnepass. Barnehager skulle være mer enn oppbevaring av smårollinger. De skulle også ha et pedagogisk innhold. Det førte til sterk vekst i søkningen til barnehage-lærerutdanningen, en vekst som nå ser ut til å ha stoppet noe opp.

Ved Dronning Mauds Minne ved Dalen Haveby i Trondheim var det alt for ti år siden snakk om behovet for utvidelser. Førskolelærerutdanningen ved DMMH var blitt flyttet fra Trondheim sentrum til Dalen etter at den store eiendommen på over 30 dekar til tidligere Dalen blindeskole ble kjøpt opp i 1974. Den første utvidelsen av skolen med 2.300 kvm ble gjennomført i 1994. Ytterligere 1.000 kvm nytt areal kom til fire år senere. Og fra 2005 kom den nevnte barnehageboomen, og nye studenter strømmet til i stort antall.

Prekært behov
– Da jeg kom hit i 2008, var behovet for nybygg prekært, forteller administrasjonssjef ved DMMH, Geir Inge Lien.

De spesialrom de hadde for musikk og andre kunstarter var lite egnet til sitt bruk. Det fantes ikke egne kontorer til alle etter hvert som tallet på ansatte økte kraftig i løpet av få år. Studentenes grupperom måtte tas i bruk til kontorer, og til slutt var det ikke flere grupperom tilgjengelig for de 1.200 studentene.

Hovedbygget til den gamle blindeskolen er fredet i sin helhet. Det gjelder også den store parken i fronten av hovedbygget, men på baksiden var det nok plass for et nybygg. 27. februar i 2012 bestemte styret seg for et omfattende nybygg på 4.300 kvm som er omtrent halvparten av det arealet skolen disponerte fra før slik at DMMH etter nybygget har et areal på 12.000 kvm.

Fire entreprenørselskap leverte inn anbudssøknad, og valget falt på relativt ferske Ruta Entreprenør i Trondheim. Selv om DMMH eies av en selvstendig stiftelse, er driften hundre prosent støttet av staten, og skolen har samme status som alle andre høyskoler i landet. Derfor måtte også dette bygget ut på offentlig anbud etter de kriterier som gjelder for slikt.

Byggetiden
Kontrakten med Ruta ble undertegnet i mai 2013, og en drøy måned senere kunne gravearbeidene ta til. Trondheim er i stor grad bygd på leirgrunn, og Dalen Haveby er ikke noe unntak. 600 lastebillass med 6.000 kubikkmeter leire ble kjørt bort fra tomten som har en grunnflate på 1.100 kvm, og en bygge

grop som var 4,5 meter dyp. Selv med mye bløt leire, slapp entreprenøren unna spunting som ikke er noe uvanlig når det bygges nytt i Trondheim. Ikke før var byggegropen klar, før Trondheim kommune grep inn med nye krav om vann og avløp. Det førte til en tre ukes byggestans i fjor sommer før partene ble enige uten at det medførte tilleggskrav for byggherren. I august var det klart for betongarbeidene der alt betongarbeid for underetasjen ble støpt på stedet.

Bygget
I underetasjen er det tekniske rom, sløydsal, rom for rengjøring, lagre og diverse servicerom. Det er ingen parkeringsplasser i underetasjen, og over bakken er antallet parkeringsplasser redusert fra 200 til 38. Det er vel slik de ønsker det skal være de som styrer i byen.

Det er bare kjelleretasjen som er plasstøpt. Alt av huldekker, søyler og dragere er ferdigstøpt betong fra Spenncon. Over bakken har den treetasjes bygningen, tegnet av Eggen Arkitekter i Trondheim, en tilnærmet hesteskoform med et atrium i sentrum. Det største rommet i første etasje er et auditorium med plass til 150 personer. I tillegg er det to store undervisningsrom med plass til henholdsvis 40 og 80 studenter. Der er det også spesialrom for undervisning i kreative fag som bruk av tekstiler, leire, tegning og konstruksjon. I det hele har nybygget mange og avanserte undervisningsrom for undervisning i estetiske fag.

Andre og tredje etasje er i stor grad like med 22 kontorer i hver etasje i det som kalles vestfløyen sammen med et eget personalrom/ kjøkken i hver etasje. I østfløyen er det et stort lokale for bruk både til musikk og bevegelse, og to store spesialrom for musikkundervisning samt noen grupperom. Det siste manglet helt i de gamle bygningene.

I tredje etasje er det i tillegg til kontorfløyen musikkstudio med opptaksmuligheter utstyrt med det siste av dagens teknologi. I denne etasjen er det også noen undervisnings- og grupperom.

De mange spesialrommene for musikk og studioopptak er det som har ført til flere spesielle krav til nybygget. I veggene i musikkrommene er det på grunn av lyd og akustikk to lag med gipsplater og seks lag med isolasjon slik at disse veggene er hele 48 cm tykke. I disse rommene er det spesielle krav til isolasjon og lyddempning også i gulv og himling.

I de øvrige rommene er det brukt systemhimling med T-profiler og plater på 60 x 60 cm. På toppen er det et flatt tak med en isolasjonstykkelse på over 30 cm, og med isoladuk aller øverst.

Fasaden på nybygget er dels horisontal trepanel og dels pusset betongbelegg på 1,5 cm over isolasjon med en tykkelse på sju centimeter. Det er benyttet sto-pussystem. Hele høyskolen varmes opp med fjernvarme fra Statkrafts anlegg på Heimdal, og nybygget betyr en meget beskjeden økning i energiforbruket for hele skolen i følge administrasjonssjefen.

Bygget ble overlevert 24. oktober, og det er i henhold til kontrakten. Sluttprisen med alle tillegg vil ligge på rundt 90 millioner kroner. Det er også partene enige om.

Største kontrakt hittil
Dette er den største kontrakten som Ruta Entreprenør noen gang har hatt. Selskapet ble etablert i 2004 av Rune Storm og Tarjei Finsrud, og eies fortsatt av disse to. Navnet Ruta kommer av Ru for Rune og Ta for Tarjei. Begge to kom fra byggebransjen, og hadde ingen erfaring som utøvende entreprenører da de startet med fire ansatte og fem millioner kroner i omsetning det første året. I år har omsetningen kommet opp i en kvart milliard, og staben, som i hovedsak består av tømrere og mur/betongfolk, er på 33 personer.

Det viktigste markedet har vært Trondheimsområdet, men nå har de også oppdrag for laksenæringen på Frøya og prosjekt for Norgesgruppen. Uten noen uttalt strategi for området har Ruta blitt spesialist på å bygge barnehager, og de er nå i gang med å bygge sin femte.

Kongelig opphav
Dronning Mauds Minne har som navnet sier, et kongelig opphav. Det var kong Haakon som i 1954 skjenket skolen et gavebrev i sin kone, dronning Mauds navn. Det var gavebrevet som gjorde det mulig å kjøpe den store eiendommen av Dalen blindeskole. Fra starten av har skolen hatt en kristen bakgrunn, og fortsatt er det biskopen i Nidaros og kristne organisasjoner som oppnevner medlemmer av styret i tillegg til medlemmene som velges av de ansatte og studentene. DMMH har også i dag en kristen formålsparagraf, men styres og ledes etter de samme prinsipper og regler som alle andre høyskoler i Norge som utdanner barnehagelærere. Skolen har 1.200 studenter, hovedsakelig fra Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. DMMH er ikke en del av Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), men har nært samarbeid både med dem og med flere avdelinger ved NTNU.