Her demonteres den ene av Follobanens tunnelboremaskiner. Foto: Bane NOR/Cato Stoltenberg

Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv på sjøtransport til Tyskland

Ved Oslo havn venter Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv på sjøtransport til Tyskland. Borhoder, skjold og store maskindeler er tatt fra hverandre, mens tunnelproduksjonen går inn i en ny fase.

Mye har skjedd siden tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv gikk sammen i mål inne i en fjellhall ved Oslo sentrum i september. Godt brukt skal maskinene som var 150 meter lange, fraktes tilbake til Herrenknechts fabrikk i Tyskland. Der ble de produsert og skreddersydd i tråd med bestillingen fra Bane NOR og entreprenøren Acciona Ghella JV (AGJV), skriver Bane NOR på sine nettsider.

- Noen av komponentene i maskinene vil høyst sannsynlig bli brukt igjen, men de har vært gjenstand for tøff behandling i det harde fjellet, og enkelte deler er utslitt, opplyser entreprenøren AGJV.

Tunnelboremaskinene Anna og Magda, som borer i retning Ski, har fortsatt ca 1,4 kilometer hver igjen av arbeidet sitt. Forventet ankomst sørøstover i Ski er vinter/ tidlig vår 2019.

Mens tunnelarbeiderne gjør ferdig hovedtunnelen, pågår arbeidet med tverrslagene mellom de to tunnelløpene. Disse sprenges ut og blir gjort klare etter at maskinene har passert.

- Tverrslagene som forbinder løpene med 500 meters mellomrom, skal være ferdig utsprengt og foret i løpet av første halvår 2019, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for AGJV.

Ute i fabrikkene på det store anleggsområdet på Åsland, vil det ennå en stund være produksjon av betongelementer. Disse settes sammen til vanntette ringer som foring i tunnelløpene. Arbeidet er i sluttfasen, siden boringen nærmer seg slutten. AGJV vil i løpet av kort tid ha produsert det totale behovet på 20 000 tunnelringer.

Ny fase på Åsland

Når elementproduksjonen er ferdig, demonteres produksjonskarusellene. Entreprenøren opplyser at de bare skal beholde to blandeverk for å fortsette noe betongproduksjon. Den enorme fabrikkbygningen på Åsland, hele 22 700 m2 stor, skal foreløpig brukes til andre formål, blant annet som midlertidig lagringsplass for jernbaneteknisk utstyr.

For når tunnelarbeiderne sakte men sikkert gjør seg ferdig med sitt, rykker andre arbeidstakere inn i boligbrakkene på Åsland. Nå starter fasen da selve jernbanesporene skal på plass, teknisk utstyr skal installeres med mer. Dette er også en del av Acciona Ghellas oppdrag for Bane NOR.

Nye samarbeidspartnere
- Planlegging og mobilisering av elektromekanisk arbeid er påbegynt, og installasjonene starter i løpet av første kvartal 2019. AGJV benytter Elecnor som underleverandør for dette oppdraget, og de er nå til stede på Åsland, opplyser Line Fredriksen, AGJVs kommunikasjonssjef på Åsland.

Det første som skal skje er installasjon og klargjøring av støtte til jernbanesystemene i hovedtunnelene. Anskaffelsesprosessene for resten av arbeidet pågår, men det er foreløpig ikke sikkert hvor mange arbeidstakere som skal med og hvem som skal levere utstyret.

- Det blir nå viktig å fokusere på avslutningen av tunnelboringen og på trafikkstyring i tunnelen når nye faggrupper skal ta fatt. Fokus på sikkerhet er ikke minst viktig når nye aktiviteter startes opp, understreker Bane NORs prosjektleder for den lange tunnelen, Anne Kathrine Kalager.