Driftstekniker

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi er ca. 500 høyt kvalifiserte medarbeidere.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

FirmaRiksrevisjonen
FylkeOslo
Søknadsfrist21.09.2014

Til Driftsseksjonen søker vi etter en løsningsorientert driftstekniker. Stillingen er et to-års engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Det er 15 medarbeidere i Driftsseksjonen. Seksjonen er bl.a ansvarlig for drift og vedlikehold av Riksrevisjonens bygningsmasse i Oslo og 14 andre steder i Norge, anskaffelse av inventar og utstyr, oppfølging av vare og tjenesteleverandører, adgangskontroll, vaktmestertjenester, sentralbord og renhold.

Arbeidsoppgaver

vaktmestertjenester (som adgangskontroll, vakthold, bud- og personransporttjenester, innredning av kontorer, supplering av inventar)

vedlikehold og drift av kontorbygningen

driftsteknisk arbeid

innkjøp av rekvisita, driftsmateriell og utstyr

varemottak og lageradministrasjon

hustrykkeri

beredskapstjeneste ved brann

resepsjonstjenester (resepsjonsservice og sentralbord)

Kvalifikasjoner

det kreves god allmennutdanning. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning

det er ønskelig med fagbrev, og søkere med dette vil bli foretrukket

­det er ønskelig med kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser

minimum 4 - 5- års relevant praksis

beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig

beherske engelsk muntlig

førerkort klasse B

alminnelig gode kunnskper innenfor bruk og behandling av dataverktøy

stillingen krever sikkerhetsklarering opp til nivå HEMMELIG

Personlige egenskaper

ansvarsbevisst

serviceorientert

gode samarbeidsevner

godt humør

selvstendig

Vi tilbyr

­lønn som driftstekniker i ltr. 35 - 55 (kr 347 000 - 466 800). Lønnsplassering er avhengig av kompetanse

hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling

­fleksibel arbeidstid

sommertid

­Riksrevisjonen er IA-virksomhet

Vitnemål og attester vedlegges søknaden. Vedlegg som ikke sendes elektronisk, sendes innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo. Innsendte dokumenter blir ikke returnert.

Arbeidssted:

Pilestredet 42, 0167 Oslo

Kontaktinfo:

Dag Klingberg, Avdelingsdirektør, 22 24 14 10

Helge Bull Gjertsen, Ved spørsmål om registrering av CV eller søknad, 22 24 13 92 / 928 95 740

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: