Driftstekniker - Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (FB NFV) forvalter 14 historiske festningsverk slik at de fremstår som militære identitetsbærere og som attraktive arenaer for næringsvirksomhet, kultur og opplevelser. Et av våre mål er å skape nytt liv på historisk grunn i samarbeid med med militære og sivile leietakere. Festningene har årlig 2,6 millioner besøkende, og under mottoet "bruk er det beste vern", ivaretas anleggene slik at den kulturhistoriske kvaliteten sikres og synliggjøres.

FirmaForsvarsbygg
FylkeVestfold
StedKarljohansvern, Horten
Søknadsfrist17.10.2014

Spennende stilling i et særegent miljø. Vi søker etter driftstekniker på Karljohansvern. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk skaper nytt liv på historisk grunn gjennom verdibevaring og tilrettelegging av festningene som kultur- og næringsarenaer.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre god drift av angitt portefølje i tråd med rutiner, regler og lover
 • Drift og ettersyn av tekniske anlegg og installasjoner (gjelder bygg/ anlegg/ kulturarena)
 • Ansvar for kostnadseffektiv drift, energiledelse og ENØK tiltak
 • Driftsplanlegging i samarbeid med festningsforvalter
 • Delta på tilstandsregistrering
 • Rapportering og oppfølging av feil, mangler og skader
 • Kontakt med og oppfølging av drift- og serviceleverandører/ avtaler
 • Tilfredsstillende HMS utøvelse
 • Avviksrapportering og håndtering
 • Forebyggende brannvern
 • Innhente tilbud i tråd med lover, regler og rutiner
 • Oppfølging av tilleggstjenester og service i forhold til leietakere
 • Kontroll/ oppfølging av grøntvedlikehold og brøyting

Kvalifikasjoner

 • Minimum fagbrev innen relevante fagområder
 • Vaktmesterskole eller tilsvarende
 • Erfaring fra drift av eiendom, bygg og anlegg, spesielt drift av tekniske anlegg
 • Førerkort kl BE
 • IT og systemkunnskap
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres

Utdanningsnivå

 • Fagskole / fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Gode operative egenskaper
 • Holde seg faglig godt oppdatert og dele kunnskap

Vi tilbyr

 • Lønn som driftstekniker (kode 1136) iht Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gunstige boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode utviklingsmuligheter

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Therese Svartsund - Festningsforvalter Karljohansvern - +47 48 88 35 31


Vis flere stillinger: