Driftsplanlegger Markedsområde nord - Forsvarsbygg utleie

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg
FylkeTroms
StedBardufoss
Søknadsfrist09.10.2014

Ved Forsvarsbygg Markedsområde nord er det ledig stilling som Driftsplanlegger med oppmøtested Bardufoss. Stillingen rapporterer til Arenaleder Bardufoss.

Markedsområdets hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med millitære leietagere for maksimal utleie av markedsområdets portefølje, herunder ivaretakelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier.

Arenakonseptet skal bedre våre kunders opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer. Konseptet tar utgangspunkt i Forsvarsbygg strategi og visjon; «Vi utvikler fremtidens eiendomsløsninger gjennom vår unike posisjon og kompetanse.»

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for planlegging og koordinering av driftsrelaterte oppdrag
 • Utarbeidelse og ajourhold av driftsplaner
 • Oppfølging av eksterne leverandører
 • Kundekontakt, herunder ansvar for at det holdes løpende kontakt og dialog om status med kundens representant og brukere
 • Uoppfordret identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp, og uten opphold formidle og følge opp gjennomføringen av henvendelse
 • Kartlegging, oppdatering og kontinuerlig oppfølging av servicer og tilhørende avtaler.
 • Forstå, planlegge og ivareta løpende brukerkontakt
 • Sørge for at FDV.applikasjonen Xpand ajourholdt.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i markedsområdet
 • Stedsfortreder for arenaleder/serviceleder
 • Sørge for at serviceordrer blir fulgt opp
 • Ivareta kontakt med Servicesenteret

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole
 • Fagbrev innen driftsrelaterte fag er ønskelig
 • Relevant erfaring fra drift av EBA-tekniske anlegg, herunder også SD-anlegg
 • Manglende formell utdannelse og erfaring kan i spesielle tilfeller fravikes dersom tilstrekkelig kvalifikasjoner kan dokumenteres opparbeidet på annen måte
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • Førerkort kl B

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Fagskole / fagbrev (2 år)
 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og motivert
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsegenskaper
 • Strukturert
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli særlig vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som Driftsleder/Ingeniør (kode 1137/1083) iht Statens lønnsregulativ
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Anita Røsvik - Arenaleder Bardufoss - 48951988

Vis flere stillinger: