Driftsplanlegger Jørstadmoen - Forsvarsbygg utleie

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg
FylkeOppland
StedLillehammer
Søknadsfrist29.09.2014

Markedsområdets hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med millitære leietagere for maksimal utleie av markedsområdets portefølje, herunder ivaretakelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier.

Arenakonseptet skal bedre våre kunders opplevelse av alle Forsvarsbyggs leveranser. Gjennom fokus på plan, det gode vertskap, trygghet og sikkerhet, skal vi gjøre norges mest aktive kvadratmetre til smarte, sikre og grønne arenaer. Konseptet tar utgangspunkt i Forsvarsbygg strategi og visjon; «Vi utvikler fremtidens eiendomsløsninger gjennom vår unike posisjon og kompetanse.»

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

Stillingens ansvar:

 • Ansvarlig for planlegging, oppøfølging og koordinering av driftsrelaterte oppdrag
 • Utarbeidelse og ajourhold av driftsplaner
 • Oppfølging av eksterne leverandører
 • Kundekontakt, herunder ansvar for at det holdes løpende kontakt og dialog om status med kundens representant og brukere
 • Uoppfordret identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp, og uten opphold formidle og følge opp gjennomføringen av henvendelse
 • Forestå, planlegge og ivareta løpende brukerkontakt
 • Sørge for at FDV-applikasjonen er ajourholdt.
 • Delta i tverrfaglig samarbeid i markedsområdet
 • Stedsfortreder for arenaleder/serviceleder
 • Oppfølging av drift av EBA-tekniske anlegg, herunder SD-anlegg.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole
 • Fagbrev innen driftsrelaterte fag er ønskelig
 • Relevant erfaring fra drift av EBA-tekniske anlegg, herunder også SD-anlegg
 • Manglende formell utdannelse og erfaring kan i spesielle tilfeller fravikes dersom tilstrekkelige kvalifikasjoner kan dokumenteres opparbeidet på annen måte.
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn som ingeniør (kode 1083) iht Statens lønnsregulativ
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Utfordrende jobb i et dynamisk selskap
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Søk stilling

Kontaktinfo:

Oddbjørn Hagen, Stabsleder (+47) 414 76 623

Thomas Faller, Leder Driftsservice (+47) 404 47 074

Vis flere stillinger: