Driftsleder


Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeTroms og Finnmark
StedHarstad
Søknadsfrist28.10.2020

Vil du jobbe med drift av statens eiendommer i nord?

Statsbygg har ledig en fast stilling og et 1-årig engasjement som driftstekniker/driftsleder ved eiendommene våre i Harstad. Stillingene vil inngå i et driftsteam med 8 ansatte som drifter og vedlikeholder flere eiendommer i området Narvik-Harstad-Lofoten. I Harstad gjelder dette for tiden eiendommene UiT-Campus Harstad, Harstad Trafikkstasjon og Kvæfjord ungdomssenter.

Driftstekniker/driftsleder skal sørge for kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ved å ta i bruk teknologi og nye driftsformer. En viktig del av jobben er å identifisere behov for vedlikeholdstiltak, planlegge og styre utførelse av drift og vedlikehold i samsvar med budsjett, regelverk og krav til bruk av teknologi og nye driftsformer. Den som ansettes vil være sentral i videreutvikling av et effektivt driftsteam.

Den rette kandidaten trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo. Som eier og utleier legger Statsbygg vekt på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med kundene. God kundebehandling er viktig i alle ledd i vår organisasjon, og vi ser derfor etter en person med evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt.

Stillingen gir deg mulighet til å bidra til videreutvikling og effektivisering av driftsorganisasjonen i Statsbygg. Dette er spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Statsbygg har høyt fokus på digitalisering av ulike tjenester og funksjoner, og på bruk av nye løsninger og ny teknologi.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt driftsansvar for deler av Statsbyggs portefølje i Harstad
 • Drift av teknisk anlegg ved hjelp av SD-anlegg
 • Aktivt medvirke til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor ulike satsingsområde som miljø, energi og universell utforming
 • Gjennomføre, systematisere og legge til rette for drifts- og vedlikeholdsoppgaver i samsvar med internkontrollsystem
 • Utarbeide langtidsplaner for drift og vedlikehold
 • Daglig oppfølging av våre leietakere og brukere
 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Oppfølging av leverandører
 • Deltakelse i større prosjekt på eiendommene
 • Arbeidsoppgaver og ansvarsområde vil bli tilpassa kompetanse, kvalifikasjoner og interesse
 • Være en ressurs i enkelte fagområder for resten av teamet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes. Det legges opp til et regelmessig samarbeid med Statsbyggs driftspersonell på Norges brannskole i Tjeldsund.
 • Andre oppgaver i team-området kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole eller fagbrev innen relevante tekniske fag, f.eks innenfor tømrer/ byggdrifter/ VVS/ automasjon/ elektro
 • Fordel med relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger, samt erfaring fra energianlegg, byggautomasjon og kjøleteknikk
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Lagspiller/samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Planmessig/strukturert

Vi tilbyr

 • Faglig oppdaterte medarbeidere er en forutsetning for at vi som bedrift skal kunne nå våre mål. Derfor har vi flere interne programmer for systematisk kompetanseutvikling.
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Mulighet til å ta del i en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid, overtidsbetaling og gode velferdsordninger, som f.eks. støtteordning for trening
 • Stillingen blir lønnet etter stillingskoden driftsteknikker/driftsleder fra kr 430.000 til kr 550.000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan en vurdere høyere lønn. For å kvalifisere til stillingskoden som driftsleder kreves 5-års relevant arbeidserfaring.
 • Fra bruttolønn blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Yngve Solemdal

underdirektør

47275044

yngve.solemdal@statsbygg.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: