Driftsleder USN Campus Vestfold - Statsbygg, region sør

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg, region sør med kontor i Porsgrunn, har ansvaret for Statsbyggs eiendommer i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Hovedsakelig høgskoler, fengsler og tinghus med til sammen ca. 400.000 m2 BTA. Regionen har til sammen 60 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Firma Statsbygg
FylkeVestfold
StedBorre
Søknadsfrist25.06.2018

Vår driftsleder har gått av med pensjon og vi søker hans etterfølger.

Driftsleder har arbeidsledelse for 4 medarbeidere, og ansvar for følgende eiendommer:

 • USN Campus Vestfold 35 570 m2, Senter for marint miljø og sikkerhet 6 256 m2
 • Stavern fort – Citadelløya 903 m2 og Sjømennenes minnehall Stavern 602 m2.

Eiendomsavdelingen i Statsbygg er under omorganisering. Dette vil kunne medføre endringer i stillingskode og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsledelse
 • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge vedlikeholds- og driftsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Bidra til et godt forhold mellom Statsbygg og leietaker/bruker
 • Innkjøp av varer og tjenester
 • Oppfølging av leverandører
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelornivå, eller teknisk fagskole innen automatisering og/eller elektro gjerne med fagbrev innen automatisering og/eller elektro.
 • Kompetanse om bruk av varmepumper i kombinasjon med andre energikilder er en fordel
 • Erfaring med arbeidsledelse
 • Relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg herunder varmepumper
 • God erfaring med å benytte IKT-systemer som daglig arbeidsverktøy
 • Gode kunnskaper om FDVU- og internkontrollsystemer
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, initiativrik, systematisk og serviceorientert.
 • Være endrings- og lærevillig og like utfordringer.
 • Praktisk orientert med allsidig teknisk forståelse og innsikt.
 • God til å planlegge, prioritere og gjennomføre
 • Ha godt muntlig og skriftlig språk (norsk).

Vi tilbyr

 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø innenfor rådgivning, bygging og eiendomsforvaltning
 • Godt arbeidsmiljø, fleksitid og støtteordninger for trening.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1087 overingeniør kr 550 000-600 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 • Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstige låne-, pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse.
 • Gode utviklingsmuligheter gjennom opplæringstilbud og stipendordning

Kontaktinfo:

Jan Dyre Vaa, forvaltningssjef 934 68 698
Lasse Eikeng, eiendomsforvalter 481 86 544

Søk stilling

Vis flere stillinger: