Driftsleder - Moskva ambassade

Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av mangfold og inkludering, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, livserfaringer og perspektiver for å bidra til en best mulig oppgaveløsning. Videre ønsker vi å tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra søkerlisten.

FirmaUtenriksdepartementet
FylkeUtlandet
StedMoskva, Russland
Søknadsfrist25.10.2020

Ambassaden i Moskva dekker de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Russland, og har en sentral rolle som rådgiver for norske myndigheter og næringsliv. Ambassaden har om lag 50 ansatte, hvorav 25 utsendte, inkludert Forsvarsattaché og Innovasjon Norge. Den norske ambassaden ligger i sentrum av Moskva, består av to bygninger på til sammen ca. 3000 kvm og et gårdsrom på ca. 700 kvm. Statsbygg eier og forvalter bygningsmassen og UD leier og drifter eiendommene i Moskva.

Fra juli 2021 forventes en ledig, midlertidig stilling som driftsleder. Stillingen er et midlertidig engasjement med varighet i to år og med mulighet for ett års forlengelse. Driftsleder rapporterer til administrativ ambassaderåd. Vedlikehold- og ombyggingstiltak utføres i samråd med/under ledelse av Statsbygg.

Ansvars- og arbeidsområder

 • Kontaktperson mot Statsbyggs driftsavdeling
 • Bistå og koordinere vedlikeholdsarbeid i nært samarbeid med Statsbygg
 • Drift og vedlikehold av ambassadens bygninger, alle tekniske anlegg og uteareal, iht. etablert system for internkontroll, bl.a.
 • Drift og vedlikehold/tilsyn av luft-, varme- og kjøleanleggene
 • Drift og vedlikehold/tilsyn av sanitæranlegg og sprinkler
 • Drift og vedlikehold/tilsyn av elektroanlegg, brannalarm og nødstrøm
 • Drift og vedlikehold/tilsyn av SD anlegg
 • Bistå i arbeid med tjenesteboliger for utsendte hvor ambassaden selv står for vedlikehold
 • Driftsleder må i stor grad utføre operative arbeidsoppgaver selv

Kvalifikasjoner

 • Må kunne operere SD anlegg
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg.
 • Bør ha utdanning fortrinnsvis innen VVS/Elektro/Bygg med nødvendig operativ erfaring
 • Må kunne utføre utskiftninger, utbedringer og reparasjon av tekniske anlegg.
 • Fordel med erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Må beherske engelsk, fordel med litt russisk.
 • Må ha sertifikat klasse B

Personlige egenskaper

 • Robusthet: tåle press, arbeidskapasitet, stressmestring
 • Samhandling: samarbeidsegenskaper, kontaktskapende evner, lagspiller, evne til konflikthåndtering
 • Handlekraft: må vise initiativ og selvstendighet, operativ, beslutningsdyktig og ansvarsfull
 • Modenhet: må være fleksibel og serviceinnstilt, kunne jobbe i team

Andre forhold

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i nevnte grupper må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene dine vil inngå i anonymisert statistikk i alle statlige virksomheters årsrapporter.

Vilkår/betingelser

 • Stillingen avlønnes som som driftsleder (stillingskode 1137) avhengig av kvalifikasjoner med bruttolønn pr. år fra kr 449 300 - 640 200 (lønnstrinn 50-70) jf. Hovedtariffavtalene i staten.
 • Tillegg, ytelser og godtgjørelser i henhold til særavtalen for utenrikstjenesten som bestemt for administrativt personell.
 • Ansettelse i stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) på tiltredelsestidspunktet.
 • Søkere må være norske statsborgere.

Kontaktinformasjon

Ambassaden i Moskva, Ministerråd Solveig Rossebø, Solveig.Rossebo@mfa.no, tlf. 23957806

Rekrutteringsenheten (spørsmål om rekrutteringsprosessen) Seniorrådgiver Kari Lien Aaberg, Kari.Lien.Aaberg@mfa.no, tlf. 23 95 03 30, mobil 92414664

Om stillingen

 • Stasjon: MOSKVA ambassade
 • Stillingstittel: Driftsleder
 • Stillingsnummer (SAP): 30015657/20
 • Normert tjenestetid: 2 år med mulighet for ett års forlengelse
 • Tiltredelsestidspunkt: juli 2021

Om stasjonen/tjenestestedet

 • Antall utsendte: 26
 • Antall lokalansatte: 25
 • Antall spesialutsendinger: 3, FAM 3
 • Klareringsnivå: H

Vi tilbyr en spennende, selvstendig og ansvarsfull stilling i et godt arbeidsmiljø.

Søk stilling

Vis flere stillinger: