Driftsleder Høgskolen i Molde

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Region Midt-Norge med kontor i Trondheim har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland til og med Bodø. Totalt forvaltningsareal er ca 387.000 m2 fordelt på ca 89 eiendommer. Region Midt-Norge har tilsammen 67 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Firma Statsbygg, region Midt-Norge
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist18.11.2014

Statsbygg Midt-Norge har ledig stilling som driftsleder ved Høgskolen i Molde. Arbeidsoppgavene omfatter drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og utomhusarealer og bistand til leietaker. Høgskolen i Molde har et bygningsareal på ca. 15.300 m2. Statsbygg har i dag 2 stillinger som betjener høgskolen og andre Statsbyggeiendommer i Molde og omegn. Arbeidsoppgaver ved andre eiendommer i området kan bli tillagt den utlyste stillingen.

Statsbygg Midt-Norge ønsker fornøyde kunder, og vi søker etter en medarbeider som er serviceinnstilt, selvstendig og ansvarsfull med gode samarbeidsegenskaper og god ordenssans. Vi ber om at du tar med vitnemål og attester ved et eventuelt intervju. Vi ser helst at du leverer din søknad elektronisk på www.statsbygg/Aktuelt/Ledige stillinger

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsledelse og koordineringsansvar for driftsavdelingen
 • Gjennomføre, systematisere og tilrettelegge drifts- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Bidra til verdibevarende drift og vedlikehold av eiendommen
 • Ansvar for uteanlegg
 • Daglig oppfølging av leietaker og brukere
 • Innkjøp og oppfølging av eksterne leverandører

Kvalifikasjoner

 • Høgskolen og de andre Statsbyggeiendommene i Molde og omegn er komplekse eiendommer med varierte arbeidsoppgaver. Det er derfor viktig med tverrfaglig kompetanse.
 • Teknisk fagskole/fagbrev innen bygningsfag, VVS-teknikk/automasjon eller tilsvarende relevant utdanning
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg er ønskelig
 • God kunnskap om bruk av IKTsom arbeidsverktøy er nødvendig, erfaring med SD-anlegg, byggautomatikk og bruk av databaserte FDV-verktøy er ønskelig.
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp er ønskelig
 • Førerkort minimum klasse B

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • Fagskole / Fagbrev (2 år)
 • VVS/Automatikk

Egenskaper

 • Systematisk, kvalitets- og ansvarsbevisst holdning i utførelsen av arbeidet
 • Praktisk orientert med allsidig teknisk forståelse og innsikt samt godt håndlag
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt og omstillingsdyktig
 • Selvstendig og pliktoppfyllende
 • Løsningsorientert og beslutningslojal

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeiderens og bedriftens behov
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidstøy
 • Mobiltelefonordning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Støtte til treningsaktivitet

Lønn etter Statens lønnsregulativ for driftsleder kode 1137, ltr. 50 - 55, f.t. kr 429.700 - 466.800. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn og personer med tilretteleggingsbehov.

Søk stillingen her

Kontaktinfo:

Vigdis Vågen - Eiendomsforvalter - 470 25 774 - vigv@statsbygg.no

Oddvar Johnsen - Forvaltningssjef - 958 06 384 - ojo@statsbygg.noVis flere stillinger: