Driftsleder/driftstekniker Bergen og omegn

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Statsbygg, region vest har kontor i Bergen og har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Totalt forvaltingsareal er ca. 500.000 m². Regionen har 84 ansatte ved kontoret og på eiendommene.

FirmaStatsbygg
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfristsnarest

Statsbygg søker etter driftsleder/driftstekniker i Bergen og omegn, for tiden på Bergen og Bjørgvin fengsel. Som eier av eiendommen, har Statsbygg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Driftsavdelingen består av 5 ansatte med kompetanse innenfor ulike fagområder. Driftsleder/driftstekniker skal primært jobbe med driftstekniske oppgaver. Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Forestå, systematisere og tilrettelegge drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og uteområder
 • Kundebehandling, innkjøp etter forskrift om offentlige anskaffelser, administrasjon og fakturabehandling
 • Aktivt bidra til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor de ulike satsingsområder for eksempel miljø, energi og universell utforming
 • Drift av teknisk anlegg ved hjelp av SD-anlegg
 • Verdibevarende vedlikehold og drift av bygningsmassen
 • Oppfølging av mindre byggeprosjekter/prosjektledelse
 • Tett oppfølging av miljø- og energibruk på eiendommen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra teknisk fagskole eller fagbrev innenfor bygg/VVS/elektro/automasjon
 • Allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Erfaring med SD-anlegg og bruk av FDV-system
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp
 • For tilsetting i stillingen kreves uttømmende politiattest som kan godkjennes av Kriminalomsorgen, jfr. straffegjennomføringsloven §8,1.

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Elektronikk / Elektro / Telekom.
 • VVS/Automatikk

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Opptatt av effektivitet og optimalisering
 • Målrettet, systematisk, og løsningsorientert
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig boliglån, pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1136/1137 driftstekniker/driftsleder, avhengig av kvalifikasjoner, etter Statens lønnsregulativ, kr 430.000 - kr 500.000. Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kontaktinfo:

Roald Sjursæther, eiendomsforvalter 489 94 870
Asle Tveiterås, driftssjef 992 40 660

Søk stilling

Vis flere stillinger: