Dramatiske branner

Den brannkatastrofen som nå rammer Hellas er dypt tragisk. Mange menneskeliv er tapt, og det er gjort skader for ufattelige verdier. Det helt håpløse er at det hele tiden startes nye branner – mange av dem på grunn av brannstiftere. 

Det at mennesker med viten og vilje får seg til å stifte brann i en slik situasjon er meningsløst og grusomt. Håpet er at politiet kan få tak i ugjerningsmennene - og at de får en lang straff. Mange nordmenn ferierer nå i Hellas. Flere av dem holder til i nærheten av katastrofeområdene. De får nok en annerledes ferie enn hva de hadde tenkt.

Nå trenger Hellas hjelp slik at man kan få kontroll over flammene. Store områder er som i en krigssone - og det venter en storstilt gjenoppbygging. Mange viktige historiske minnesmerker vil være borte for alltid.