Seksjonsleder Samferdsel & Infrastruktur, Stein Atle Haugerud, presenterte flere spennende konsept for interesserte tilhørere.Fra venstre: Eleonora Mondo, Tore Søreide og Håvard A. MyhraRepresentanter fra Olav Olsen er klar til å ta imot gjestene på rød løper

Dr.techn.Olav Olsen åpnet kontor i Trondheim

Tirsdag 1. november ble etableringen markert med en tilstelning for gode kunder og samarbeidspartnere på Pirsenteret i Trondheim, hvor det nyetablerte kontoret holder til.  

Selskapet presenterte flere innslag fra aktuelle prosjekt/konsepter, og etterpå var det tapas og tilhørende drikke. E

– Kontoret er allerede etablert med et team med en god miks av erfaring og ungt pågangsmot representert av Eleonora, Tore og Håvard, og vi fortsetter rekrutteringsprosessen. Vår ambisjon er å videreutvikle Trondheimsavdelingen til et selvstendig kontor med egne ansvarsområder, kunder og prosjekter, men samtidig skal vi jobbe sømløst på tvers av kontorene for å sikre at kompetansen i kundeprosjektene blir mest mulig optimal, sier adm. dir. Olav Weider.

– Gjennom stedlig representasjon i Trondheim vil vi også kunne følge opp våre kunder i regionen tettere. For eksempel har vi langsiktige rammeavtaler med Trondheim Havn og Statens vegvesen Region midt og gode relasjoner til viktige aktører i offshoreindustrien. Vi ser også at oppdrettsnæringen står veldig sterkt i denne regionen og at Trondheim derfor er et viktig sted å være for oss med tanke på fortsatt å kunne bidra til å utvikle og dokumentere nye løsninger, legger Weider til.

Weider mener videre at tilgangen til dyktige ingeniører er unik i Trondheim og at timingen er god for en etablering der for alle selskapets nåværende forretningsområder; olje og gass, bygg, fornybar energi, samferdsel, havner- og industrianlegg.

– Det skal investeres mye i regionen fremover og det vil bli prosjekteringsoppgaver som vi ønsker å styrke vår posisjon for å konkurrere om. Vår ambisjon er å videreutvikle Trondheimsavdelingen til et selvstendig kontor med egne ansvarsområder, kunder og prosjekter, men samtidig skal vi jobbe sømløst på tvers av kontorene for å sikre at kompetansen i kundeprosjektene blir mest mulig optimal, sier Weider.