Dovrefjell nasjonalpark blir utvidet

Det tidligere skytefeltet på Hjerkinn på Dovrefjell skal nå tilbakeføres til naturtilstand og bli nasjonalpark. Opprydningen har kostet flere hundre millioner.

Et viktig skritt for å stanse tapet av norsk natur, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han slapp gladnyheten under Venstres landsmøte i helgen.

– Utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark er et avgjørende grep for å ta vare på vår viktige villreinstamme, som nå får et sammenhengende leveområde i Snøhetta-området, sier statsråden.

Det nye området har en størrelse på 180 kvadratkilometer og vil gi en betydelig utvidelse av dagens nasjonalpark. Det skjer etter et omfattende restaureringsarbeid – det største som noensinne er gjort i norsk natur, ifølge Elvestuen.

– Forsvaret fortjener stor anerkjennelse for det betydelige opprydnings- og restaureringsarbeidet de nå gjør, og som skal være ferdig i 2020, sier han.

Elvestuen anslår at opprydningen har kostet 600 millioner kroner og forsikrer at alle blindgjengere er fjernet.

– Det har vært jobbet systematisk med dette gjennom mange år. Dette er nå et trygt område å oppholde seg i, sier han til NTB.

Regjeringen fatter det formelle vedtaket om nasjonalparken om kort tid.