Dømt for fakturasvindel for 20 millioner kroner

Oslo tingrett har kjent åtte personer skyldig i omfattende fakturabedrageri i årene 1995-2001. I alt er de dømt for å ha lurt til seg rundt 20 millioner kroner.

De to hovedpersonene ble dømt til fengsel i fire år, hvorav to år ble gjort betinget. De tiltalte ble dømt for grove bedragerier for rundt 20 millioner kroner, men påtalemyndigheten regner med at dette bare er en liten del av det totale beløpet de har fått inn ved å sende ut falske fakturaer til bedrifter. Tiltalen gjelder bare de anmeldte forholdene. Under rettssaken antok aktor at det var sendt ut falske regninger for om lag 420 millioner kroner. Dersom 25 prosent av dem som fikk de falske fakturaene etterkom kravet, kom det inn over 100 millioner kroner i de fem årene svindelen pågikk. Lang tid I dommen legger retten vekt på at det er gått lang tid mellom de begåtte lovbruddene og til saken kom for retten. Flere av de tiltalte har også slått inn på den smale vei og skikket seg vel i årene som er gått. Derfor er store deler av fengselsstraffene gjort betinget. To kvinner som ble dømt til to års fengsel, fikk ett år og ti måneder gjort betinget, en annen kvinne fikk 120 dagers betinget fengsel, mens en mann ble dømt til ti måneders fengsel, men slipper å sone. Grov svindel Retten finner at svindelen er grov og at det foreligger et sammenhengende bedragersk forhold. I dommen heter det at selskapene ble bygd opp utelukkende for å oppnå betaling det ikke var grunnlag for ved å utnytte manglende kontroll hos mottakerne. Retten finner det bevist at det ikke på noe tidspunkt har eksistert noe program eller tjeneste i selskapene som er omfattet av tiltalen. Det har heller ikke vært hensikten å levere noe produkt eller tjeneste. Likevel sendte de ut fakturaer til en lang rekke bedrifter og fikk utbetalt betydelige beløp. Flere av dem som er dømt, går igjen i mange av de selskapene som ble opprettet.