Dokumentstyrer

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeInnlandet
StedTangen
Søknadsfrist28.09.2020

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Stillingen som Dokumentstyrer er en del av Dokumentstyring i Utbyggingsdivisjonen.
Dokumentstyringsavdelingen består i dag av en Leder for Dokumentstyring i stab og alle FDV ledere, FDV koordinatorer, Dokumentstyringsledere og Dokumentstyrere/Dokumentkontrollere som er en del av prosjektorganisasjonene til de store prosjektene Bane NOR Utbygging gjennomfører.

Arbeidssted for stillingen er på Tangen.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta daglig dokumentkontrollrutiner
 • Formelle mottak, kontroll, distribusjon og arkivering av teknisk dokumentasjon
 • Gi faglig bistand i bruk av verktøy, instrukser og rutiner innen fagområdet
 • Registrering og vedlikehold i ProArc, Public 360, Arbeidsrom og prosjekthotell
 • Registrering av mottatt administrativ dokumentasjon i Public 360
 • Oppfølging av teknisk dokumentasjon fra leverandører
 • Rapportering fra leverandører (planlagt dokumentasjon og oppfølging av mottatt dokumentasjon)
 • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert i BaneNORs Styringssystem og regelverk

I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring som dokumentkontroller/dokumentstyrer i utbyggingsprosjekter fra byggebransjen
 • Erfaring innen byggherreorganisasjon
 • God IKT-forståelse og kunnskap om systemløsninger for teknisk dokumenthåndtering og dokumentkontroll
 • Erfaring og kunnskap i bruk av ProArc, prosjekthotelløsninger, Adobe samt MS-Office verktøy
 • Ønskelig med kjennskap til Maximo/BaneData, AutoCad, SharePoint, Saksrom/Public 360 og Byggeweb
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Du er serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • Du samarbeider godt med andre og har evne til å kommunisere og formidle kunnskap
 • Du jobber effektivt både selvstendig og i team og tåler tidspress
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Kontaktinformasjon

Steinar Øien

Leder Dokumentstyring

90178188

steinar.oien@banenor.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: