Dokumentcontroller - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist06.04.2015

Statsbygg skal ansette ny dokumentcontroller i vår seksjon for dokumentasjonsforvaltning (OD). Stillingen vil knyttes til prosjekt Nytt Regjeringskvartal så lenge dette pågår. Deretter vil andre prosjekter være aktuelle.
Du får et selvstendig ansvar for kvalitetssikring og arkivering av den administrative og tekniske dokumentasjonen i prosjektene, i henhold til internt og eksternt regelverk. Samarbeid med dokumentcontrollere på andre prosjekter vil være aktuelt. Stillingene rapporterer til leder av seksjon OD, men vil ha tett samarbeid med prosjektleder for Nytt Regjeringskvartal.
Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Byporten, men prosjektet kan også få prosjektkontor annet sted i sentrum.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta fagansvar for dokumentstyring i prosjektet i samarbeid med seksjon OD
 • Følge opp og utvikle prosjektets arbeidsrutiner og prosedyrer for dokumenthåndtering i tråd med Statsbyggs kvalitetssystem
 • Daglige dokumentkontrolloppgaver, løpende registerering og kvaltitetskontroll
 • Oppfølgning, vedlikehold og dokumentfangst fra web-hotell
 • Bistå med faglig råd og veiledninge internt i prosjektet innenfor fagområdet
 • Andre oppgaver må kunne påregnes

Kvalifikasjoner

 • Arkivfaglig utdanning, fortrinnsvis på barchelornivå. Relevant praksis kan erstatte utdanning
 • Erfaring fra arkivarbeid, dokumentkontroll/-styring og bruk av Doculive eller annet Noarkgodkjente saksbehandlingsverktøy
 • Gode IT-kunnskaper og –forståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til lovverk og regler for dokumenthåndtering og arkivarbeid i statlig virksomhet
 • Erfaring med dokumenthånteringssystemer i store organisasjoner eller prosjekter er ønskelig
 • Kjennskap til bruk av Webhotell er en fordel

Stillingen krever sikkerhetsklarering til nivå Konfidensielt

Personlige egenskaper

Nøyaktig, systematisk og strukturert

Samarbeidsorientert og initiativrik, men også selvstendig

Serviceinnstilt, utadvendt og positiv

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Meget god pensjons- og forsikringsordning, med medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Støtte til trening, telefon og bredbånd
 • Fleksibel arbeidstid
 • Egne bedriftsidrettslag
 • Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen i stillingskode 1363 seniorkonsulent/ 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-60, for tiden 421.100,- til 499.200,-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Søk stilling

Kontaktinfo:

Sissel Skogen, avdelingsdirektør (+47) 414 14 626

Vis flere stillinger: