Dokumentcontroller/arkivmedarbeider - Statsbygg, region Midt-Norge

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,7 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 860 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Region Midt-Norge med kontor i Trondheim har ansvar for Statsbyggs eiendommer i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland til og med Bodø. Totalt forvaltningsareal er ca 387.000 m2 fordelt på ca 89 eiendommer. Region Midt-Norge har tilsammen 67 tilsatte på regionkontoret og eiendommene.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og vi har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

FirmaStatsbygg
FylkeSør-Trøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist18.11.2014

Statsbygg Midt-Norge søker rådgiver/seniorkonsulent i 100 % stilling ved regionkontoret i Trondheim. Regionkontoret har 18 ansatte og har spennende kontorlokaler i Erling Skakkesgt. 66 på Kalvskinnet.

Statsbygg Midt-Norge ønsker fornøyde kunder og et trivelig arbeidsmiljø. Vi søker en medarbeider som er serviceinnstilt, fleksibel, selvstendig og ansvarsfull og har gode samarbeidsegenskaper og god ordenssans. Vi ber om at du tar med vitnemål og attester ved et eventuelt intervju. Vi ser helst at du leverer din søknad elektronisk på www.statsbygg.no/aktuelt/ledigestillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Være ressursperson på arkivområdet
 • Dokumenthåndtering/journalføring/arkivering
 • Kvalitetssikring og kontroll av arkivdata
 • Opplæring og veiledning av saksbehandlere, brukerstøtte
 • Diverse administrative oppgaver
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen avhengig av kompetanse og interesse

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra dokumentforvaltning og arkiv er nødvendig, gjerne fra arkivsystemet DocuLive
 • Kjennskap til Noark5 arkivstandard er en fordel
 • Erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel
 • Vi ønsker oss søkere med arkivfaglig utdanning fra høgskole eller universitet, men lang og relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
 • Erfaring med andre administrative oppgaver, f.eks. regnskap, er en fordel

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Systematisk, kvalitets- og ansvarsbevisst holdning i utførelsen av arbeidet
 • Initiativrik
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Løsningsorientert og beslutningslojal

Vi tilbyr

 • Stillingen plasseres i stillingskode 1434 Rådgiver eller 1363 Seniorkonsulent etter kompetanse. Avlønning i ltr. 50 - 58, årslønn kr 429.700,- - 491.400,-, i Statens lønnsregulativ. Fra lønnen trekkes 2% pensjonstilskudd til Statens pensjonskasse.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeiderens og bedriftens behov
 • Fleksitidsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mobiltelefonordning
 • Støtte til treningsaktivitet

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 10 reisedager

Søk stillingen her

Kontaktinfo: Joar Melting, administrasjonssjef, 456 15 310, jome@statsbygg.no

Vis flere stillinger: