Doktorgradsstipendiat

Som en av Norges ledende entreprenører satser Kruse Smith på FoU, og fokuserer på ny kunnskap og teknologi. Vi ønsker derfor å ansette en kandidat som skal gjennomføre en nærings-PhD i samarbeid med et universitets- eller høgskolemiljø. Nærings-PhD er en treårig utdannelse der kandidatene tar en ordinær doktorgrad. Kandidaten vil være ansatt i Kruse Smith, og fordele sin tid mellom konsernet og institusjonen med minst ett år på begge steder. Kandidaten vil jobbe med en problemstilling av relevans for både selskapet og egen faglige interesse. Det er ønskelig at kandidaten jobber med en problemstiling knyttet til OPSprosjekter (Offentlig-Privat Samarbeid), men endelig oppgave vil formes i samarbeid med kandidaten. Kruse Smith vil legge stor vekt på at kandidaten sikres god veiledning, både fra konsernet og gradsgivende institusjon.

FirmaKruse Smith
Fylke
Søknadsfrist31/12/2012

Vis flere stillinger: