Dødstall på vei opp i byggenæringen

I bygg- og anleggsnæringen var det 13 dødsulykker i 2002. Det kan se ut som om den positive nedgangen de siste to årene har stagnert, og at ulykkestallet er tilbake på samme nivå som for tre år siden, sier direktør i Arbeidstilsynet Ivar Leveraas.

Fallulykkene som dominerte i flere år, er fortsatt på et lavt nivå med én dødsulykke i 2002. I fire av ulykkene i 2002 var det maskiner involvert. Mest dramatisk var sammenstyrtingen av skolebygningen på Kampen i Oslo hvor to unge arbeidstagere ble drept. Totalt omkom 39 personer i arbeidsulykker i 2002. Antall arbeidsulykker ligger omtrent på samme nivå som i 2001 da det var 37 omkomne, sier Leveraas. Antall arbeidsulykker i 2002 ligger omtrent på samme nivå som i 2001 da vi hadde det laveste antall dødsulykker noen gang (37). På 90-tallet omkom det gjennomsnittlig 58 personer per år som følge av arbeidsulykker. Vi ser endringen de siste årene i sammenheng med den målrettede tilsyns- og informasjonsaktiviteten Arbeidstilsynet har drevet gjennom en årrekke. Arbeidstilsynets landsdekkende og lokale kampanjer, og næringslivets kurs og opplæring i regelverk og risikovurdering, har også bidratt til en bedre sikkerhetskultur, mener Ivar Leveraas. Den positive utviklingen i jord- og skogbruksnæringen har fortsatt. Mens gjennomsnittet de siste 10 årene har vært 14 dødsulykker i året, ble det i 2001 registrert ni, og i 2002 fem ulykker. Tre av arbeidsulykkene i denne næringen i 2002 skyldes ulykker med maskiner. Den mest dramatiske ulykken var eksplosjonen i en ammoniakktank i Tjølling der en ansatt omkom og flere personer ble skadet. I tillegg ble det store materielle skader og mange dyr ble drept eller måtte avlives. Ulykkene i industrien er spredd over flere industrigrener og har svært forskjellige årsaker. Ingen av ulykkene skyldes selve produksjonsmaskinene, men én ble drept av flytende metall fra tappehullet i en ovn. Gjennomsnittsalderen for de omkomne i 2001 er 41 år. 36 av de omkomne er menn og 3 er kvinner.