Døde etter fall fra stillas

En 30-årig håndverker døde etter at han falt åtte meter ned fra et stillas på Sotra torsdag, skriver fvn.no.

Håndverkeren jobbet alene på et tak da ulykken skjedde.

- Han falt ned om lag åtte meter mellom husveggen og stillaset. Vi har foreløpig ikke konkludert noe om hvorvidt stillaset var satt opp riktig eller ikke. Det var et utspring på huset som gjorde at stillaset stod lenger fra husveggen enn vanlig, sier politioverbetjent Bjørn Hagen ved Fjell og Sund lensmannskontor til fvn.no.

Ifølge Arbeidstilsynet stod stillaset 75 centimeter fra veggen, noe som er vesentlig mer enn det som står i forskriften.