Dobling for smartboliger

Styringssystemer for all elektrisitet i boligen blir stadig mer populært blant norske huseiere. ABB venter en dobling i salget av slike systemer i år.

Siden starten i fjor har vi levert nær hundre slike systemer til norske hus. I år regner vi med å levere rundt to hundre. Interessen har økt voldsomt, sier markedssjef Tom Heggum i ABB til Newswire. Smartbolig er et system som gjør det mulig å kontrollere lys, varme, ventilasjon, persienner og elektriske apparater med noen enkle tastetrykk. Isteden for å skru av lamper, senke temperaturen og låse dørene før du legger deg, er det nok å trykke inn bryteren for God natt. Når du forlater huset kan du velge Borte. Med tekstmelding fra mobilen kan du bestille Hjemme for at det skal være godt og varmt når du kommer tilbake. Sparer strøm Slike systemer er svært energibesparende og vil bli mer og mer vanlige de nærmeste årene, sier Tom Heggum. Smartbolig gjør de elektriske installasjonene i en ny bolig fra 15 prosent dyrere. Men merutgiften spares inn i løpet av noen få år. Innsparingstiden blir kortere hvis systemet omfattes av tilskuddsordningen som ble innført for elektrisitetssparing i fjor. Det er ennå ikke klart hvilke tiltak som skal få støtte i 2007. En fersk undersøkelse fra Opinion viser at tre fjerdedeler av de spurte synes det er viktig at deres neste bolig blir en lavenergibolig. Samtidig er mange misfornøyd med den energiløsningen de har i dag. Øker verdien Strømstyringssystemer koster penger, men øker verdien på boligen og er et godt argument når man skal selge, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i Norges Takseringsforbund. Han viser til at det snart kommer strengere krav til dokumentasjon av energibruk i boliger. I energidirektivet vil det være et mål å senke energibruken per kvadratmeter. Med energidirektivet blir energiøkonomisering satt skikkelig i system her i landet. Vi har vært involvert i prosessen i forkant av de nye reglene og har begynt å gi takstfolk spesialopplæring. Enøk kan også bli et viktig punkt i de nye boligsalgsrapportene, sier Arne M. Støbakk.