Martin Asp og Kari Sandberg

Dobbelt så mange kvinner

Siden 2012 har antall kvinnelige søkere til bygg- og anleggslinjen på videregående skole doblet seg. Det er bra, men ikke bra nok. Nå må bygg- og anleggsbransjen holde på det gode momentet og sørge for at økningen fortsetter.

Innlegg av:

Martin Asp
Administrerende direktør i JM Norge
Kari Sandberg
Administrerende direktør Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Antall kvinner som søker til bygg- og anleggslinjen har økt fra 4% til 8%. Den nordiske boligbyggeren JM har opplevd en eksplosjon i antall søkere, med mer enn 700 søkere i år til sitt program for kvinnelige voksenlærlinger. Dette er gledelige tall for Entreprenørforeningen bygg og anleggs (EBAs) medlemsbedrifter, men det er ennå langt igjen til vi når målet. Bygge- og anleggsbransjen er Norges største distriktsnæring og hele bransjen både trenger og ønsker økt mangfold og økt kvinneandel.

Det skjer noe i bransjen…
Skal man oppnå dyptgripende endringer på et samfunnsområde, må endringene sås, plantes og vannes av ulike aktører. Bygg- og anleggsbransjen gjør akkurat det gjennom kurs og utviklingsprogrammer og etablering av nettverk for å drive mangfoldsarbeidet gjennom Diversitas. Gode krefter i skoleverket og de statlige aktørene på vei og jernbane, Direktoratet for Byggkvalitet samarbeider med EBA for å informere ungdomsskoleelever om mulighetene i byggebransjen før de skal velge studieretning. Selv om det er fra lave nivåer, er det til inspirasjon når antall kvinnelige søkere til VG1 bygg og anleggsteknikk har doblet seg de siste 8 år.

Hårete mål hjelper
Bare 9 prosent av bransjens samlede arbeidstokk er kvinner, bare 7 prosent av toppledere og 2 prosent av fagarbeidere. Høye ambisjoner, tydelige mål og forankring i toppledelsen er helt nødvendig for å drive utviklingen fremover. Hårete mål hjelper. JMs målsetting er 20% kvinnelige fagarbeidere innen 2030. Etter fire års målrettet arbeid er JM nå oppe på mellom 6 og 7% kvinner, en flerdobling. Og kvinnene ønskes velkommen av sine mannlige kolleger. På byggeplass ser både EBA og JM at flere kvinner bla. gir bedre arbeidsmiljø og bredere tilnærming til oppgaveløsning.

Praktiske løsninger gir positive ringvirkninger
De positive effektene kommer imidlertid ikke av seg selv. Mange praktiske utfordringer som kan virke banale er viktige å få på plass. Separate garderober, bekledning innvendig og utvendig, tilpasset utstyr er langt på vei i orden på de store byggeplassene. Alminnelig god fysikk er viktig i vår bransje uansett kjønn og en del løft, bæring og trappegåing inngår her som også i mange typiske kvinneyrker. Ved rekruttering av voksenlærlinger har JM med gode resultater hatt enkle tester, både for å se kandidatene i aksjon praktisk og fysisk, men og for at kandidatene skal få et forhold til innholdet i arbeidet. Ny teknologi gir også nye muligheter for tilrettelegging og flere kvinner på byggeplassene bidrar til en ønsket endringsprosess for å gjøre byggebransjen mer balansert og mangfoldig, også hva gjelder andre variasjoner som alder, funksjon og bakgrunn. Flere kvinner på byggeplassene gjør det altså lettere for flere grupper enn bare kvinnene selv.

Ukultur må adresseres
Dessverre skjer det ennå at kvinner i byggebransjen opplever mobbing og trakassering. I fagbladet Byggeindustrien fortalte lærlingen den 21 år gamle i byggenæringen «Ida» om trakassering på byggeplasser. I løpet av tre år har hun opplevd at kollegaer tar på henne uoppfordret, kaller henne en madrass og danner sirkler foran kvinnegarderoben. Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt, og forholdene må tas tak i og får sterk reaksjon når det skjer. Og topplederne i bransjen reagerte tydelig. Det skal være nulltoleranse for slike hendelser i vår bransje! Når modige personer som «Ida» står frem, er det godt å se at det reageres i sosiale medier på alle nivå i bransjen. I tillegg bruker vi slike anledninger til tydelig endringsledelse, og sørger for at det ikke gjentar seg.

Byggenæringen trenger økt mangfold og kvinneandel av egeninteresse
En næring som sysselsetter 350 000 mennesker er avhengig av samfunnet rundt. Norge trenger på sin side også en moderne og bærekraftig byggenæring. Byggebransjen spiller en viktig rolle i å løse mange samfunnsproblem. Vi skal bidra til å redusere CO2-avtrykk, jobbe med sirkulærøkonomi, klima, miljø, teknologi og digitalisering. Da trenger vi tilgang til de beste hodene, uansett kjønn. Heldigvis ser vi at det jobbes godt på mange arenaer. Bransjen, lederne, medarbeiderne, skoleverket og samfunnet ellers rundt byggebransjen arbeider godt med både med innhold i utdanningene og rekrutteringsprosjekter. Reisen med å øke andelen kvinnelige håndverkere med kombinasjonen av selvpålagte krevende mål, forankring og strukturert arbeide der man også tenker utenfor boksen, kan være til inspirasjon fremover. EBA og JM forventer derfor at den positive utviklingen med økt mangfold i byggenæringen fortsetter.