Dobbelt så mange branner i desember

Desember er den vintermåneden med flest branner. Det er derfor ikke tilfeldig at Røykvarslerens dag er lagt til 1. desember. Seriekoblede røykvarslere og batteri som fungerer, kan redde liv.

Hvis det brenner:

Husk at menneskeliv er langt viktigere enn materielle verdier.

Hvis du straks kan lokalisere branntilløpet, så gjør derfor bare ett realt forsøk på å slukke.

Lykkes du ikke med en gang, så få med deg alle i huset ut i sikkerhet. Husk at små barn kan finne på å gjemme seg i skap eller under sengen ved panikk.

Varsle brannvesenet, 110, og andre personer som kan være i fare.

Bruk en rømningsvei som ikke er fylt av røyk.

Gå rett til avtalt møteplass og sjekk at alle er på plass.

(Kilde: Brannvernforeningen)

Det brenner mye mer i advents- og julemåneden enn i de andre vintermånedene. Det er derfor all grunn til å passe litt ekstra på i tiden fremover.

- Vi bruker mer levende lys i advents- og juletida enn ellers i året, og tenner opp i peiser og ovner i stedet for å bruke elektrisk varme. Vi er mer hjemme i jula og har dermed økt strømforbruk. Alt dette øker risikoen for brann, sier Geir Grønsholt i Skadeforebyggende avdeling i KLP.

I desember i fjor var det dobbelt så mange branner som den påfølgende måneden. Mens det var 4300 branner i desember 2011, var det 2000 branner i januar 2012, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNO.

- Året rundt er det viktig å ha en røykvarsler med batterier som fungerer. For å forebygge tap av menneskeliv ved nattlige boligbranner er det viktig at man blir raskt varslet. Brannen kan starte et helt annet sted i bygget enn der man oppholder seg. Seriekoblede røykvarslere vil derfor ofte være løsningen i boliger over flere plan eller med mange rom. Sørg også for at alle i husstanden vet om alternative rømningsveier, sier Grønsholt.

Alle boliger er pålagt å ha minst en fungerende røykvarsler per etasje, som kan høres på alle soverom med lukket dør. Manuelt brannslokkeutstyr er påbudt og skal være lett tilgjengelig. Som slokkeutstyr menes en fast montert brannslange som rekker inn i alle rom, og/eller håndslokkerapparat.

En YouGov-undersøkelse viser at Norge er best i klassen i Norden når det gjelder antall røykvarslere og å bytte batteri i tide. I Danmark, som kommer dårligst ut, har bare 73 prosent røykvarsler, mot 98 i Norge.