DNB tror styringsrenta skal ned til sommeren

Stikk i strid med hva økonomene så for seg, handlet nordmenn mindre i september enn måneden før. DNB mener Norges Bank kommer til å sette ned styringsrenta til sommeren.

Fra august til september avtok varekonsumet med 1,5 prosent, og det er spesielt færre bilkjøp og lavt strømforbruk som bidro til nedgangen, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Detaljomsetningen avtok med 0,1 prosent i september. DNB hadde sett for seg en økning på 0,9 prosent, mens Reuters ventet en økning på 0,8 prosent.

Forbruksveksten er klart svakere enn ventet, fastslår seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. Han viser til at Norges Bank har antatt en forbruksvekst på 2,25 prosent i år og 3,25 prosent neste år.

– Det trengs nok en snarlig gjeninnhenting for at det anslaget skal stå seg fremover. Noe kan komme gjennom økt elektrisitetsforbruk, men neppe i oktober, sier Aamdal.

Han mener nedgangen i forbruket vil få konsekvenser for Norges Banks rentebane. Sammen med nedjustering av oljeprisen, spår DNB en nedgang i styringsrenten til sommeren neste år, eller kanskje enda tidligere.

– Dagens tall øker sjansen for at nedgangen kommer tidligere, sier han.