DNB Markets: Boligprisene vil fortsette å stige

DNB Markets anslår at boligprisene vil øke ytterligere neste år. Omslaget til lavere vekst kommer ikke før i første halvdel av 2017.

I sin makroanalyse «Økonomiske utsikter 2017» anslår DNB Markets at boligprisene vil øke med 8,3 prosent i år, og 9,0 prosent neste år i landet som helhet.

Lavrentepolitikken stimulerer boligmarkedet, men vi er i ferd med å nå en grense, ifølge makrorapporten.

Rentene vil ikke falle ytterligere, og dagens veksttakt med stadig høyere gjeld i husholdningene er ikke bærekraftig. DNB Markets peker også på at boligbyggingen er på vei opp, og at det ligger an til strengere regulering av boliglån fra nyttår.