DnB NOR overbeviser

DnB NOR legger fram overbevisende tall for årets andre kvartal.

Selskapet fikk et driftsresultat før skatt på 3.919 millioner kroner, mot 3.704 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- Vi opplever en sterk utvikling i alle markeder, både i Norge og internasjonalt. Inntektene øker mer enn kostnadene både hjemme og ute, og nedskrivninger og mislighold ligger fortsatt på et lavt nivå. Etter en periode med fall i marginene ser vi også at presset på marginene nå avtar, kommenterer konsernsjef Rune Bjerke.

Gjennomsnittlige utlån økte med 122 milliarder kroner eller 16,6 prosent i forhold til året før. Veksten kommer i hovedsak innenfor godt sikrede boliglån og lån til næringslivet med relativt lav risiko.

Resultatet etter skatt ble på 3.407 millioner kroner, mot 2.851 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Selskapet hadde inntekter på 7.952 millioner kroner, mot 6.871 millioner kroner i fjor.