DnB NOR hever renta

DnB NOR hever renta med inntil 0,25 prosentpoeng.

På bakgrunn av Norges Banks siste renteøkning og utviklingen i markedet har DnB NOR satt opp renta på boliglån og sparekonto for personkunder med 0,25 prosentpoeng Renteendringen settes i verk fra mandag 7. november for nye lån og fra 6. januar på eksisterende lån, opplyser DnB NOR i en pressemelding.