Divisjonsleder økonomi- og risikostyring

BetonmastHæhres anleggsdivisjon er en av Norges største og mest komplette anleggs entreprenører med sine 2.100 medarbeidere og en årsomsetning som passerer 6 mrd i 2018. Virksomheten består av fem resultatenheter som alle er ledende i respektive segmenter; Industri, Tomteutvikling, Store infrastruktur prosjekter (Hæhre), Anleggsprosjekter sentrale Østlandet (Isachsen) og Anleggsgartner (Steen & Lund). Divisjonen har sitt hovedkontor på Billingstad utenfor Oslo, men har også faste kontor på Liertoppen, Solbergelva og i Vikersund.

BetonmastHæhre AS er et av Norges største entreprenørkonsern og utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag i det norske markedet. Selskapet har også etablert en byggevirksomhet i Sverige. Konsernet har mer enn 3.000 medarbeidere, og omsatte i 2017 for 9,7 MRD NOK. Virksomheten er organisert i to divisjoner, Anlegg og Bygg & Eiendom.

Firma BetonmastHæhre Anlegg
FylkeAkershus
StedBillingstad
Søknadsfristsnarest

Anleggsmarkedet er i stor endring og utvikling voksende marked, nye kontraktsformer, større og mer komplekse prosjekter, høye krav til samfunnsansvar og akselererende bruk av teknologi. Anleggsvirksomheten i BetonmastHæhre er godt posisjonert i dette markedet og har ambisjoner om å være en ledende aktør i årene som kommer. Skal målsettingen nås kreves det at virksomheten bla. klarer å utvikle, forankre og implementere hensiktsmessig metodikk for økonomistyring og proaktiv håndtering av risiko og muligheter.

For å videreutvikle dette fagfeltet på divisjonsnivå ønsker vi å rekruttere en utviklingsorientert og leveringsdyktig leder med en solid faglig kompetanse. Kandidaten vil jobbe tett sammen med nøkkelpersoner i de ulike virksomhetene for å sikre eierskap, erfaringsoverføring og bygging av en team basert prestasjonskultur.

VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE:

 • Bindeledd mellom konsern og underliggende virksomheter innen økonomistyring, regnskap, finans og garantier
 • Operative oppgaver innen controlling, spesielt der virksomheten er eksponert for stor risiko eller mulighet
 • Aktivt medlem av ledergruppen i divisjonen
 • Styremedlem i underliggende selskaper
 • Koordinering og oppfølging av forsikringer
 • Prosjektstyring, herunder:
 • Sammenstille budsjetter, kvartalsvise prognoser og rapporteringer.
 • Videreutvikling og vedlikehold av rammeverk med tilhørende prosesser og verktøy for styring av økonomi, risiko og muligheter
 • Oppfølging og verifisering, påse at rammeverk blir implementert i hele virksomheten
 • Identifisere de KPIer som har størst betydning for resultatutviklingen
 • Delta i prosesser i forbindelse med beslutningsporter og avstemminger
 • Opplæring av nøkkelpersoner

Vi ønsker oss en leder med formell kompetanse (Bachelor/Mastergrad) og minimum 5 års relevant erfaring. Det er en fordel om du har erfaring fra en prosjektorientert virksomhet. Stillingen krever god kjennskap til bruk av moderne IT verktøy og du må beherske engelsk skriftlig og muntlig i tillegg til norsk.

Kandidater til stillingen må like et høyt tempo med mange varierte utfordringer. I tillegg bør du kjenne deg igjen i følgende personlige egenskaper:

 • Trygg på seg selv, være robust
 • Nysgjerrig, løsningsorientert og nytenkende
 • Analytisk og faktaorientert
 • Omgjengelig med evne til å dele kompetanse og erfaring
 • Evne til å levere og inneha integritet.
 • I tillegg til en meningsfylt, utfordrende og krevende lederposisjon, vil vi kunne tilby konkurransedyktige betingelser.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere i Personal Utvelgelse, Bjørn Waagø tlf: 900 96 668 eller Andreas Aaberg tlf: 957 52 815.

Søk stilling

Vis flere stillinger: