Distriktssjef Vest

Workshop Bemanning har en tydelig etisk profil og representerer faglig styrke, kvalitet og orden. Det er stor oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet og gode og ordnede arbeids- og lønnsforhold. Vårt mål er å overgå våre kunders forventninger til kvalitet og effektivitet ved å bemanne byggeplassene med bransjens beste håndverkerteam.

Workshop Bemanning eies av Private Equity selskapet Borea Opportunity Management, og omsatte totalt for 316 MNOK i 2011 med i gjennomsnitt over 600 håndverkere ute i daglig arbeid. Administrasjonen består av i alt 39 ansatte.

Workshop Bemanning har hovedkontor i Oslo og tre avdelingskontorer lokalisert på Vestlandet (Sandnes), Nord-Norge (Alta) og Midt-Norge (Trondheim) samt eget datterselskap i Polen. Les mer på www.workshop.no.

FirmaWorkshop Bemanning & Kompetanse AS
Fylke
Søknadsfrist06.01.2013

Vis flere stillinger: