Distriktssjef Block Watne Moss

Block Watne AS er en av Norges ledende boligbyggere og leverer årlig cirka 1000 boliger. Virksomheten består av egenutviklede boligprosjekter hvor hele verdikjeden håndteres, fra tomtekjøp, prosjektering til salg og produksjon. Prosjektutvikling, salg og boligbygging utføres av egne ansatte gjennom 18 distriktskontorer. Omsetningen i 2017 var på ca 3 milliarder kroner. Selskapet er ISO 9001 sertifisert og er en del av OBOS-konsernet. Nå vil Block Watne opprette et nytt distriktskontor og gjøre den nye enheten til en pilot i videreutviklingen av selskapet. Vi søker derfor etter

Firma Block Watne
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfrist13.08.2018

Distriktssjef Block Watne Moss

Vil du lede en gründervirksomhet innenfor Nordens største boligkonsern OBOS?

Som distriktssjef i Moss får du ansvaret for å bygge opp et nytt distriktskontor. Block Watne har i en årrekke betjent markedet i Moss fra nabokontorene og det finnes allerede en betydelig tomteportefølje. I tillegg får du ansvaret for å utvikle det nye distriktskontoret til å bli en enhet med full industriell produksjon som et pilotprosjekt i Block Watne. Stillingen vil derfor være preget av nybrottsarbeid og oppbygging av et nytt skreddersydd team.

Du vil få stilt til disposisjon egne ressurser i et oppstartsteam og frihet til å bygge opp organisasjonen med de ressursene som er nødvendig og etter en plan som du legger sammen med dine overordnede. Du vil ha tilgang på nødvendige støttefunksjoner ved HK.

Trigges du av konkurranse, er opptatt av samarbeid i ditt team og samspill i en større organisasjon? Er du en tydelig, men ydmyk leder? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

Stillingen er utfordrende og karrieremessig interessant i en offensiv bedrift med solid økonomi og et sterkt merkenavn i markedet.

Hos Block Watne får du gode betingelser, gode pensjonsordninger og en god helseforsikring. Du får betydelige goder som ansatt i OBOS-konsernet.

Distriktssjefen vil ha et bredt ansvarsområde, og skal håndtere en rekke oppgaver:

  • Overordnet ansvar for strategien bak nysatsingen i Moss med industrialisert produksjon.
  • Overordnet ansvar for produksjon, herunder ervervelse av tomt, utvikling av tomt, byggeprosess, ferdigstillelse og salg.
  • Ansvar for daglig drift og økonomi.
  • Rekruttering, og personalansvar for samtlige ansatte.
  • HMS-ansvar.
  • Ansvar for å etterleve gjeldende systemer og rutiner og utvikle nye der en industrialisert driftsform krever det.
  • Motivere og lede de ansatte.

Forventninger:

Det forventes at distriktssjefen leverer gode resultater etter hvert som startteamet er på plass. Du vil bli målt mot eget budsjett. Distriktssjefen skal hele tiden ha fokus på HMS og ivaretagelse av bedriftens kvalitetskrav også med bruk av underleveranser som følger av en industrialisert produksjon. Selvstendighet, evnen til å ta beslutninger og ta ansvar for bunnlinjen er viktige egenskaper for stillingen. Distriktssjefen skal sørge for åpenhet i arbeidsmiljøet, god struktur og forutsigbarhet for alle ansatte. Det forventes at en gir god oppfølging av ansatte, kunder og underleverandører, samt har god dialog ut mot kommunene og grunneiere.

Krav:

Det stilles ikke krav til en spesifikk utdannelse. Du må kunne vise til at du har kommersiell teft og har en grü nders utholdenhet. Videre må du kunne vise til erfaring fra ledelse og organisk oppbygging av organisasjoner. Det forventes at du som ansvarlig for HMS i din enhet tar de oppgavene på høyeste alvor. Du kommer også til å bi målt på kundetilfredsheten i din enhet.

Øvrige forhold:

Distriktssjefen har stor bredde i sine arbeidsoppgaver, og ansvar for hele verdikjeden. Mange arbeidsoppgaver skal håndteres samtidig. Dette fordrer en leder som kan vise til strukturelle ferdigheter. Du blir del av en bedrift som er resultatorientert, og hvor gode resultater skapes sammen. Derfor er teamarbeid og et ønske om å spille de ansatte gode en viktig egenskap.

Vi tror at du i dag jobber innen byggmodulbransjen, innen eiendom, kjedevirksomhet eller i bilbransjen. Du har lyst til å starte en virksomhet fra bunnen av men vil like å ha et solid konsern i ryggen.

Vil du vite mer? Ta kontakt med vår rådgiver i De4 Esten Solberg, telefon 932 52 511 eller Direktør Operativ Enhet Per Nesbakken, telefon 414 37 611. Se utlysning på www.blockwatne.no eller www.de4.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsinformasjon finner du på www.de4.no. Søknadsfrist er 13. august 2018.

Vis flere stillinger: