De ti norske kandidatene, her antrukket med A-luer, har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp). Foto: Cecilie Blytt/Difi

Disse ti har tatt eksamen i Best Value Procurement

Ti norske kandidater har fått A-sertifisering for Best Value Procurement (prestasjonsinnkjøp).

Kandidatene som har fullført det første BVP-kurset av sitt slag er:

  • Bjørn Børseth, Olga Wilhelmsen and Ruben Ramsland fra Nye Veier
  • Nils Øyvind Bø, Per Hellevik Carlsson and Lin Zhou fra Rælingen kommune
  • Michael Øvrebø, Karin Harnæs og Marimette Rynning fra Hæhre entreprenør
  • Tom Erik Carstensen fra COWI

I prestasjonsinnkjøp premierer oppdragsgiveren leverandører som selvstendig kan løse oppgaven uten detaljstyring fra oppdragsgivers side.

Metoden skal legge til rette for en effektiv og målrettet konkurranse som får leverandøren til å levere på byggherrens prosjektmål, bidrar til å redusere byggherrens risiko. Det skal også redusere partenes ressursbruk til konkurransegjennomføring.

– Med flere A-sertifiserte BVP-personer, øker vi nå spisskompetansen på BVP i Norge og legger grunnlag for senere kurstilbud med norske aktører på norsk. Det er viktig med mer kompetanse på BVP for videre bruk av metoden i Norge, sier fungerende prosjektleder for BVP-pilotprosjektet Magne Hareide i Digitaliseringsdirektoratet i en melding til Byggeindustrien. 

Siden 2016 har Digitaliseringsdirektoratet (Difi) gjennomført et pilotprosjekt for utprøving av BVP.

Flere enn 10 norske offentlige byggherrer bruker metoden. Ifølge Difi er resultatene gode.

Det er nederlenderne Jeroen Van Rijt fra Best Value Group og Susan Van Hes fra Best Value Europe som har etablert et samarbeid for å lage dette engelske A-kurset for det norske markedet.

Et nytt A-kurs begynner i april 2020. Kurset består av fem fulle kursdager på Gardemoen.