E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv i Grong kommune. Foto: Statens vegvesen

Disse syv konkurrerer om å bygge ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Seks entreprenører og ett arbeidsfellesskap har meldt interesse for å delta i anbudskonkurransen om å bygge ny veg mellom Fjerdingen og Grøndalselv i Trøndelag.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider tirsdag.

Kontrakten omfatter planlegging, prosjektering og bygging av ny tofelts vei på omtrent elleve kilometer av E6 i Grong i kommune. Anskaffelsen blir gjennomført med prekvalifisering etterfulgt av konkurransepreget dialog, heter det i meldingen.

Følgende firma har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Letnes Entreprenør AS
  • Risa AS
  • Arbeidsfellesskapet Kne-Røstad ANS
  • Sanjose Constructora
  • Tore Løkke AS
  • Tverås Maskin og Transport AS

‒ Vi er godt fornøyde med den store interessen som er vist, og setter nå i gang arbeidet med prekvalifiseringen. Vi skal velge ut tre leverandører som blir invitert til å delta i dialogfasen og til å gi tilbud på oppdraget, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Konkurransepreget dialog

I prekvalifiseringen vil Vegvesenet vurdere selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner. Hvilke som blir med videre til dialogfasen vil være klart i begynnelsen av september, skriver Vegvesenet.

De tre tilbyderne som blir invitert med til den neste fasen, vil få mulighet til å bearbeide sitt forslag til løsning videre i dialog med Vegvesenet. I denne fasen med konkurransepreget dialog planlegger Vegvesenet også å involvere andre fagmyndigheter og Grong kommune, heter det pressemeldingen.

Etter avsluttet dialog mellom den enkelte tilbyder og Statens vegvesen leverer entreprenørene inn et endelig tilbud på sitt løsningsvalg. Tilbudsfristen er planlagt til mars 2021, med påfølgende kontraktsinngåelse i april/mai.

Byggestart 2022

Det er allerede vedtatt en reguleringsplan for prosjektet der den nye veien hovedsakelig vil gå langs dagens trasé. Det er satt av om lag ett år til reguleringsplanlegging, med forventet byggestart tidligst våren 2022.

Konkurransen er lyst ut som en totalentreprise, og kontrakten omfatter både planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan, prosjektering og bygging av en ny tofelts vei.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europavei. Den nye veien skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveier. Svinger skal utbedres, og tofeltsveien vil få en bredde på ni meter, skriver Vegvesenet.

Bygging av ny bru over Fjerdingelva og kulvert over Litlåa er lyst ut i en egen anbudskonkurranse.