Disse prosjektene utlyses i Nord-Trøndelag

Statens vegvesen avdeling Nord-Trøndelag vil utlyse disse utbyggingsprosjektene i 2011:

Prosjekt  - Kommune -  Kunngjøres

E6 Gråmyra, trafikksikkerhetstiltak Levanger kunngjort

E6 Tillerhøgda - Tiller Stjørdal mars

E6 Namsskogan sentrum, miljøgate Namsskogan mars

E6 Rødhylla bru Grong september

E6 Harran – Nes bru Grong september


Statens vegvesen vil, på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune, utlyse følgende utbyggingsprosjekt i 2011:

Fv. 285 Skevik - Tekset, forsterkning Steinkjer februar

Fv. 285 Tekset – Østvikbrua, forsterkning Steinkjer februar

Fv. 323 Lønseth - Nagelhus, forsterkning Snåsa februar

Fv. 323 Mona – Almo, forsterkning Snåsa februar

Fv. 417 Kongsmo – Aunet, forsterkning Høylandet mars

Fv. 431 Reinbjørkorsen – Meosen, forsterkning Overhalla mars

Fv. 434 Skage øst – Storøya, forsterkning Overhalla mars

Fv. 491 Fjell X766 - Bøle, forsterkning Flatanger mars

Fv. 536 Våg X768 – Lundring, forsterkning Nærøy mars

Fv. 542 Sandneskorsen – Sandnesenget, forsterkning Nærøy mars

Fv. 546 Rød – Sør-Eitran, forsterkning Nærøy mars

Fv. 233 Lie X761 – Flatås – Vist, forsterkning Inderøy april

Fv. 439 Ranem bru, gangbane Overhalla april

Fv. 17 Vellamelen, miljøgate Steinkjer mai

Fv. 17 Sævik – Spillumshøgda Namsos mai

Fv. 191 Kjerringvik X755 – Hovd, forsterkning Mosvik mai

Fv. 715 Osen – krysset, forsterkning Namdalseid mai

Fv. 166 og 167 Holte – Minsås - Lein gang/sykkelveg Verdal juni

Fv. 22 Elvran - Ytteråsen, forsterkning Stjørdal juni

Fv. 36 Halsøen XE14 – Gederås X752, forsterkning Stjørdal juni

Fv. 40 Tiller – Alstad, forsterkning Stjørdal juni

Fv. 42 Borås – Almovatnet, forsterkning Stjørdal juni

Fv. 125 Halsanbrua Levanger august

Fv. 17 Årgårdsbrua Namdalseid november

Diverse trafikksikkerhetstiltak

Oversikten er orienterende og flere mindre prosjekt vil komme i tillegg, melder vegvesen.no. Det vil være aktuelt å slå sammen enkelte prosjekt i samme entreprise. Endelig utlysning vil bli kunngjort i Database for offentlige innkjøp på www.doffin.no.