Prosjekt Heggeodden, boligblokker, Heggedal, Asker, JM Norge ASThoragården, kombinert næringsbygg og bolig, Melhus, NorgeshusDemonstrasjonsbygg Skage, seksmannsbolig, Overhalla, Overhalla-Hus

Disse er nominert til Årets Boligprosjekt 2015

Årets Boligprosjekt kåres av Boligprodusentene, Glava og NorDan under middagen på Boligkonferansen tirsdag 12. mai. Her kan du se hvilke tre prosjekter som kom gjennom finalerunden og ble nominert til prisen.

De tre nominerte prosjektene er:

* Prosjekt Heggeodden, boligblokker, Heggedal, Asker, JM Norge AS

* "Thoragården", kombinert næringsbygg og bolig, Melhus, Norgeshus

* Demonstrasjonsbygg Skage, seksmannsbolig, Overhalla, Overhalla-Hus

Fra kriteriene heter det at Årets Boligprosjekt kan være alle typer boligbygg (alt fra enebolig/fritidsbolig til stort blokkprosjekt). Prosjektet må framstå for næringen som et forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:

- standardisering

- byggekostnader

- energi og klima

- særpreg og nyskaping

- bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)

- bruk av BIM